Böter och belastningsregister vid ringa stöld

FRÅGA
Hej! Jag och en kompis handla för 50 kr varav jag höll i två redbull för 32 kr som vi glömde betala, jag har minnesförvirring som också finns i läkar rapport så ja hade glömt av helt av att ja hade dem och min kompis hade glömt av pågrund av stress. När vi kom ut från affären upptäckte vi att jag hade dem och vi skämdes för mycket för att gå tillbaks. En i affären kom då och fråga om vi hade betalt för dem å då sa vi nej vi hade glömt. Så kom ett par poliser och förhörde oss. Vi sa som det var och vi undrar nu om åklagaren lägger ner det kommer det stå något i registret och kommer man få böter om det läggs ner och hur mycket kan man få i böter och syns de i registret om man döms?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att passera den sista betalningsmöjligheten i en butik med obetalda varor utgör stöld. För att avgöra om det rör sig om stöld av ringa karaktär, stöld av normalgraden eller grov stöld så ser man till beloppet som varornas sammanlagda värde uppgår till. I ditt fall förstår jag det som att det sammanlagda värdet uppgått till 32 kr, vilket innebär att det rör sig om en ringa stöld (gränsen till stöld av normalgraden går vid 1250 kr).

Huruvida en åklagare väcker talan mot er eller inte går inte med säkerhet att säga. Allt beror nämligen på om åklagaren finner att omständigheterna talar för att åtalet är styrkt och därmed går att vinna i en rättegång. När det rör sig om ett så lågt värde som 32 kr så finns det stor chans att detta inte tas upp till åtal.

Om en åklagare inte väcker talan kommer ni inte dömas för brott, vilket även innebär att det inte kommer stå något om incidenten i era belastningsregister. Om ni däremot får information om att åtalet tas upp till prövning och ni till följd av det döms, så kommer det synas i era belastningsregister sen.

Så som jag uppfattar dig, så erkände ni på plats och fick tala med poliser omgående. Detta skulle kunna leda till att ni snart får hem ett brev som underrättar er om böteskraven istället för den situation som jag beskrev ovan. Jag kan inte säga med säkerhet om det blir så att ni får hem ett sådant brev eller om en åklagare förväntas ta sig an ärendet, men det är mer sannolikt att ni, eftersom ni erkände, blir underrättade om beslut via ett brev och därigenom meddelas vilken summa ni ska betala i böter. Sker detta så kommer ringa stöld att synas i era belastningsregister. Dessa register är dock inte offentliga och kommer inte kunna nås av andra än myndigheter och dig själv, dessutom finns informationen endast i belastningsregistret i fem år (17 § p.9 lagen om belastningsregister).

Det är svårt för mig att avgöra exakt hur mycket du ska få i böter då jag inte känner till alla omständigheter som behövs för bedömningen t.ex. om du blivit straffad förut m.m.

Vid mindre förseelser döms penningböter ut, vid allvarligare använder man istället dagsböter.

Reglerna om böter kan utläsas i 25 kap Brottsbalken (BrB).

Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 dagar och högst 150 dagar . Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kr, 25 kap 2 § BrB.

Penningböter skall bestämmas till lägst 200 kr och högst 4000 kr. Penningböter är ett fast belopp som är lika för alla, medan dagsböter döms ut i förhållande till din inkomst, 25 kap 3 § BrB.

I RH 1996:90 hade någon snattat för 86 kr och fick 30 x 40 kr= 1200 kr i dagsböter som påföljd.

I RH 1993:126 blev påföljden penningböter 300 kr för en person som snattat för 53 kr.

Du nämner att du begått ringa stöld för 50 kr, därför skulle jag tro att du kommer få ett bötesbelopp runt c:a 300 kr. Om du får en summa som är mycket högre än 300 kr bör du överklaga boten och hänvisa till rättsfallen.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (745)
2021-12-02 Hur mycket kan jag få i böter om jag snattat för under 50 kr?
2021-12-01 Påföljder för unga vid snatteri och försök till snatteri
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?

Alla besvarade frågor (97696)