Böter och återkallelse av körkort för 20-åring (Narkotikabrott)

2018-01-22 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag blev tagen av polisen med min vän som hade på sig nära 40 gram hasch, men jag hade inget på mig. Jag är 20 år och studerar, har aldrig blivit tagen av polisen innan och har inget körkort eller inkomst. Jag fick lämna ett urintest som jag är säker på kommer visa positiv på cannabis och jag erkände att jag hade rökt. Kommer jag betala böter? Kommer jag behålla mitt körkortstillstånd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar narkotikastrafflag (1968:64). Benämns från och med nu narkotikastrafflagen.

Brukar man narkotika olovligen så kan man dömas, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § narkotikastrafflagen). Är narkotikabrottet att anses som ringa, så kan man dömas för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § narkotikastrafflagen).

För att avgöra vilket brott som är aktuellt i detta fall så krävs det att man beaktar samtliga omständigheter som är av betydelse. Tyvärr, så kan jag inte göra en sådan säker bedömning då jag inte har fått ta del av nödvändig information. Enligt min bedömning så är det dock sannolikt att du har begått ett ringa narkotikabrott. Det ringa brottet brukar nämligen huvudsakligen innefatta eget bruk av narkotika och jag tolkar det som om det är det i det här fallet. Dock så ska man egentligen också ta hänsyn till mängden narkotika och andra omständigheter. Som sagt så kan jag dock inte göra det i detta fall.

Döms du för ringa narkotikabrott så är det möjligt att du också döms till böter.

Du nämner dock i frågan att du är 20 år. Detta innebär att domstolarna i Sverige ser på dig som ung person och därmed kommer du inte få ett lika strängt straff som du skulle få om du vore äldre än 21 år. Din ungdom kommer att beaktas i samband med att du även inte har någon inkomst (29 kap. 7 § första stycket brottsbalken).

Enligt min bedömning så är det sannolikt att du döms till dagsböter som ska bestämmas till lägsta möjliga antal. Och eftersom du inte har några inkomster så kommer nog varje dagsbot även att sättas till lägsta möjliga belopp.

Utöver detta så kommer du även att åläggas att betala en avgift till Brottsofferfonden, om du döms för narkotikabrott, eftersom fängelse för detta brott är möjligt.

Vad gäller körkortstillståndet så finns det en hög risk att det blir återkallat av Transportstyrelsen. Detta är dock ett beslut som Transportstyrelsen gör efter en helhetsbedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Claudia Lienert
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?