Böter för stulen bil

2020-05-04 i Parkeringsböter
FRÅGA
Jag sålde en bil. Viträffas på en fredag. Och bestämmer lördag för att köra upp om betalning.Jag ger han nycklarna och han åker från min sons sommarstuga. Jag ringer och skriver att han måste komma skriva på om ägarbyte. Han kommer inte på en vecka. Då skriver jag att kommer du inte i morgon då gör jag en polis anmälan att du har stulit bilen.Han hör inte av sig. Så jag gör en polisanmälan. Dagen där på hittar dom bilen i Hallsberg. Dom bogsera bilen till ett säkert ställe så han inte kan ta bilen igen. Nu vill parkeringen bolaget att jag ska betala böter på bilen som har stor parkerad på lördagen inne i örebro. Det är tjuven som parkerat därJag har vittnen på att jag inte kört bilen. Jag var på ett jobb på söndagen två mil där dom säger att jag parkerat bilen jag har 4st vittnen på det. Plus att jag har en Fiat punto som skatter är betald på och försäkring samt . Besiktigad . Att ta en bil som är avstängd det är mycket dumt när jag har en bil som är laglig. Deras strategi det är att skärma så man betalar. Jag kommer inte gå med på det här bestrider nu deras krav. Fins det möjligheter att jag åker dit fast jag har polises rapport att bilen är stulen.Stölden skede den 01 februari. Parkeringen var den 02 februari. Och jag gjorde polisanmälan efter fem dagar. Efter som han inte kom hem till mig. Efter det går det inte nå honom på telefon. Antagligen ett telefonmöte som är slängt. Hur ska jag köra för att slipa betala? Vet inte om det fins fler böter som tjuven gjort
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Felparkeringsböter kan vara av två slag och regleras i två separata lagar: lagen om felparkeringsavgift (se här), eller lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (se här).
Oavsett vilken av lagarna som är tillämplig i ditt fall så ansvarar inte du som bilägare för boten om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet frånhänts dig genom brott (se 4 § lagen om felparkeringsavgift respektive 7 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Om du har anmält bilen stulen behöver du inte ta ansvar för det som någon annan gör med din bil. Men så länge bilstölden inte är polisanmäld är det du som bilens ägare som får stå för fortkörningsböter och parkeringsböter, om du inte kan göra sannolikt att fordonet har tagits från dig genom brott. Den som är registrerad som bilens ägare ses i lagen som bilens ägare. (Se t.ex. NJA 2015 s. 98)

Hur du ska bestrida böterna (boten) skiljer sig beroende på vilken lag som är tillämplig. Är t.ex lagen om felparkeringsavgift tillämplig ska man yrka rättelse hos polismyndigheten (se 8§). Min rekommendation är att du kontaktar utfärdaren av boten för att höra dig för närmare om rutinerna för bestridande. I ditt fall framstår det som att ett parkeringsbolag har utfärdat boten. Du måste då aktivt bestrida boten, om parkeringsbolaget väljer att gå vidare till att ansöka om betalningsföreläggande måste du bestrida även kravbrevet från Kronofogden. Därefter kan Parkeringsbolaget stämma dig vid domstol att betala böterna. I domstolen kan du visa dina bevis på att du utsatts för brott och låta vittnena vittna. Om det dyker upp nya böter måste du även bestrida dem för att slippa betalning. Min bedömning är att du i värsta fall kan bli skyldig att betala böter som uppkommit från att bilen stals fram tills du gjorde polisanmälan men därefter bör du inte vara skyldig att betala några böter. Om du vet vem biltjuven är eller om det kommer fram senare kan du även rikta betalningskrav (regressrätt) mot biltjuven civilrättsligt. Se NJA 2019 s. 480.

Det framstår som att du har möjlighet att göra sannolikt att bilen har tagits ifrån dig genom brott även före polisanmälan men det går inte att säga med säkerhet hur en domstol bedömer ditt fall. Om du har flera vittnen och kan bevisa att du vid tidpunkten för utfärdandet av ordningsboten befann dig på annan ort framstår det som att du kan ha en chans att undslippa böterna. Inget hindrar att du låter frågan gå till domstol och att du där argumenterar för din sak. Du bör vara medveten om att ifall du förlorar riskerar du att också få betala parkeringsbolagets rättegångskostnader. Om böterna är mindre än ett halvt prisbasbelopp (23650kr) kan dock fallet behandlas som ett förenklat tvistemål, vilket inte brukar innebära särskilt stora rättegångskostnader. Du kan även anlita en jurist som hjälper dig vid en eventuell rättegång.

Om något är oklart i mitt svar eller om du vill anlita en jurist är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (426)
2020-11-29 Överklagande av kontrollavgift
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

Alla besvarade frågor (86836)