Böter eller mer för snatteri?

FRÅGA
Hej!Jag blev tagen för stöld till ett värde som stiger lite över 1000kr. Jag har berättat att jag ångrar det djupt och mådde inte bra när jag gutförde det. Ville inte ens ta sakerna utan ville lämna tillbaka de men vågade inte då jag blev rädd och gick snabbt ut från affären. En civilare kom på mig... hur som helst åklagaren sa att jag ska på domstol eftersom värdet anses som stöld. Men i det värdet så låg något som tillhörde mig men de la in den på summan. Jag pratade med åklagaren och hon sa att jag ska prata med domstolen så att de kan bortse från den o då kan jag dömas för snatteri och inte stöld då värdet blir under 1000kr.Nu till frågan kan jag få bara böter eller riskerar jag villkorlig dom/ skyddstillsyn?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vad gäller gränsdragning mellan snatteri och stöld kan följande sägas. Snatteri innebär att någon med tillägnelseuppsåt olovligen tager något som tillhör annan och detta innebär skada för den bestulne. Stöld förutsätter ett liknande handlingsmönster. Skillnaden är att gärningsmannen gör sig skyldig till snatteri om värdet av det tillgripna och andra omständigheter anses som ringa (8 kap. 2 § brottsbalken). Enligt praxis anses som ringa värde om värdet av varan inte överstiger 1 000 kr (se NJA 2009 s. 586). Dock så kan försvårande omständigheter leda till att det, trots varans ringa värde, bedöms som stöld. Exempel på försvårande omständigheter är att gärningsmannen svikit ett visat förtroende, är särskilt förslagen vid brottets genomförande (se NJA 1984 s. 889), att brottet är en i serien av liknande tillgrepp, att varan varit svåråtkomlig, att det stulna är lätt att omsätta, att brottet skett genom inbrott, om gärningsmannen hade för avsikt att tillgripa något av större värde eller avsett något som man inte kunnat utöva tillsyn över.

Det framkommer inte i din beskrivning att någon försvårande omständighet skulle finnas. Därför blir värdet av det du stulit avgörande. Om det är så att värdet är mindre än 1 000 kr, talar det mesta för att det rör sig om snatteri. Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Påföljden för stöld är fängelse i högst två år (8 kap. 1 §). Vanligen stannar straffet för snatteri på böter och det är stor sannolikhet att du endast döms till böter. Dock går det inte att garantera att du inte döms till en strängare påföljd, till exempel villkorlig dom, men detta får ses som mindre sannolikt.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (637)
2020-10-20 När preskriberas en stöld av hund?
2020-10-18 Vilket straff kan man få för stöld?
2020-10-15 Kan jag göra något åt att min granne matar min katt?
2020-09-30 Stulit kläder från butik - vilket brott blir aktuellt?

Alla besvarade frågor (85279)