Böter eller fängelse vid ringa stöld?

Hej, vad är det som avgör om man blir dömd till fängelse eller böter när det gäller små stölder i butik, dvs. när beloppet för stölden är mindre än 800?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är som avgör om man blir dömd till fängelse eller böter vid en stöld på mindre än 800 kr. Tillämplig lag för situationen är brottsbalken (BrB).

Stöld av normalgraden eller ringa stöld?

Det finns olika grader av stöld; stöld av normalgraden, ringa stöld och grov stöld. I ditt fall verkar det handla om ringa stöld (8 kap. 2 § BrB), då värdet på stöldgodset är relativt lågt (även om värdet inte nödvändigtvis är avgörande). Enligt förarbeten är gränsen mellan stöld och ringa stöld vanligtvis 1 250 kr och dessutom brukar så kallade “butikssnatterier” bedömas mildast.

Straffet för ringa stöld är böter eller fängelse i högst sex månader.

Straffskala, straffvärde och påföljd

Vilket straff som är aktuellt bedöms bland annat utifrån hur straffskalan ser ut för det aktuella brottet samt vad brottets straffvärde är. Straffskalan i detta fall är böter till fängelse i sex månader. Vid bedömningen av brottets straffvärde ska bland annat beaktas den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit samt vilka avsikter gärningspersonen haft (29 kap. 1 § BrB). Även försvårande omständigheter (29 kap. 2 § BrB) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB) tas i beaktan. Man brukar säga att man vid bedömningen av straffvärdet utgår från straffskalans lägsta värde (i detta fall böter) och “jobbar sig uppåt”. Försvårande omständigheter gör då att straffvärdet höjs, medan förmildrande omständigheter kan sänka straffvärdet. Efter att domstolen har bestämt vilket straffvärde som brottet har, ska påföljden bestämmas.

Böter eller fängelse?

Inom svensk straffrätt finns det något som kallas för en presumtion mot fängelse (30 kap. 4 § första stycket BrB), vilket innebär att domstolen ska, vid val av påföljd, fästa särskild betydelse vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, det vill säga att fängelsestraff så långt som möjligt bör undvikas. Enligt praxis är det även ovanligt att man döms till fängelse vid ringa stöld, utan allt som oftast blir straffet dagsböter. Värt att nämna är dock att presumtionen mot fängelse kan brytas, exempelvis om straffvärdet är högt, om brottet utgör ett artbrott eller om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott (30 kap. 4 § andra stycket BrB).

Straffvärdet i detta fall bedöms troligen inte som högt eftersom det rör sig om 800 kr och ringa stöld är inget artbrott. Om personen i det här fallet tidigare har gjort sig skyldig till brott är inget jag kan besvara då det inte framkommer av frågan, men utifrån omständigheterna i övrigt skulle jag inte tro att påföljden blir något annat än böter. Dock vill jag uppmärksamma att domstolen gör en bedömning i varje enskilt fall, varför det inte går för mig att säga säkert hur utfallet kommer att bli.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreligger en presumtion mot fängelse i svensk rätt, det vill säga att en lindrigare påföljd än fängelse bör möjliggöras så långt som det är möjligt. Denna presumtion kan dock brytas, exempelvis om straffvärdet är högt eller personen gjort sig skyldig till brott innan. Värt att nämna är att ovanstående utgör en kort redogörelse för hur det ligger till och att även andra omständigheter utreds och tas i beaktan vid bedömningen i det enskilda fallet. Men utifrån omständigheterna som framkommit här, är min bedömning att det är högst troligt att personen i detta fall döms till böter, bland annat då det enligt praxis är ovanligt att straffet blir fängelse vid ringa stöld.

Hoppas detta gav dig svar på frågan. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”