Bostadsrättslagens dispositiva delar

2020-11-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vilka delar av Bostadsrättslagen är dispositiva?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en paragraf i Bostadsrättslagen (1991:614) är dispositiv kommer detta att stå i texten. Exempel på en regel som är dispositiv är 7 kap. 1 §, där står det i slutet att det som står gäller "om inte något annat avtalats". Andra exempel på dispositiva regler i lagen är 2 kap. 14 § 2 st och 7 kap. 6 § 2 st.

Du får alltså se till varje paragraf vilka som är dispositiva eller inte, det kommer stå i texten om annat kan avtalas eller inte.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1125)
2021-01-22 Ansvar för störande grannar i bostadsrättsförening
2021-01-20 Vad krävs för gåva av bostadsrätt?
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet

Alla besvarade frågor (88330)