Bostadsrättsinnehavaren tar ut för hög hyra vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt, vad ska jag göra?

2020-06-11 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hur ska vi förfara med en medlem i vår bostadsrättsförening som hyr ut i andra hand till ockerhyra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom när en bostadsrättsinnehavare får hyra ut sin lägenhet i andra hand, och hur hög hyra man får ta ut vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

När får en bostadsrättsinnehavare hyra ut sin lägenhet i andra hand?

För att en bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs tillstånd av bostadsrättsföreningens styrelse, se 7 kap 10 § 1 st Bostadsrättslag (här). Om styrelsen inte samtycker, kan bostadsrättsinnehavaren vända sig till Hyresnämnden, som kan ge tillstånd till andrahandsuthyrning, se 7 kap 11 § 1 st Bostadsrättslag (här).

Det vanligaste är att bostadsrättsinnehavaren får tillstånd till andrahandsuthyrning periodvis, i sex månader eller ett år, vilket kan förlängas.

Giltiga skäl för att få hyra ut sin lägenhet i andra hand kan vara exempelvis att bostadsrättsinnehavaren ska arbeta tillfälligt på annan ort eller prova att bo tillsammans med en ny sambo.

När man hyr ut en bostadsrätt i andra hand, blir antingen 12 kap Jordabalken (här) eller lagen om uthyrning av egen bostad (här).

Hur hög hyra får man ta ut om man hyr ut sin bostadsrätt i andra hand?

Den som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand har rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Den kostnadsbaserade hyran får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad.

När hyran fastställs enligt 4 § lagen om uthyrning av egen bostad (här) ska den bestämmas till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde utan koppling till bostadsägarens faktiska räntekostnader medan driftskostnaderna beräknas efter de faktiska kostnaderna.

Vad du kan göra nu

Till att börja med rekommenderar jag att du påtalar för bostadsrättsföreningens styrelse att bostadsrättsinnehavaren ifråga tar ut för hög hyra, så att styrelsen kan vidta åtgärder. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?