Bostadsrättshavarens respektive bostadrättsföreningens ansvar

Hej, jag undrar om bostadsrättsföreningen ansvarar för att byta all el i bostadsrätterna? Dvs den el som är dragen i hela lägenheten både i väggar och utanpå väggar samt elskåp osv?

I bostadsrättsföreningens stadgar står det att bostadsrättshavare inte svarar för underhåll av de anordningar för elekticitet som föreningen försett lägenheten med. Samt att bostadsrättshavaren inte svarar för reparationer av de ledningar för elektricitet som föreningen försett lägenheten med och som tjänar mer än en lägenhet.

vad gäller i klartext? vem är ansvarig för att bekosta att dra ny el i väggar, utanpå väggar och byta elskåp?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan tillträde medgetts till bostadsrätten är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 7 kap. 12 § bostadsrättslagen (BRL) vilar på bostadsrättshavaren.

Enligt 7 kap. 12 § BRL svarar bostadsrättshavaren för det inre underhållet. Ansvaret för skicket i gemensamma utrymmen vilar på föreningen (7 kap. 4 § BRL). Enligt prop. 1990/91:92 s. 201 bör till lägenheten i regel räknas rummens golv, väggar och tak, inredningen i rummen, glas och bågar i fönster, samt lägenhetens inner- och ytterdörrar (Svea HovR:s dom i mål T 8454-06; jfr. prop. 2002/03:12 s. 53 och 120). Enligt 7 kap. 12 § BRL, att bostadsrättshavaren inte svarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.

När det kommer till ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen så gäller lite förenklat att allt som finns och syns inne i lägenheten är ditt ansvar, medan allt utanför lägenheten är föreningens och styrelsens ansvar. Säkringsskåp och utgående synliga elledningar och eluttag i lägenheten ansvarar du som bostadsrättshavare för medan elledningarna i väggarna normalt sett är föreningens ansvar. Du ansvar också själv för elledningar som du har lagt till utöver den ursprungliga installationen.

Bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att bostadsrättsföreningen kan bestämma annat i sina stadgar. Ansvarsfördelningen får dock inte genom stadgarna ändras till medlemmarnas nackdel. För att vara på den säkra sidan råder jag dg att fråga styrelsen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hanna MustafaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000