Bostadsrättshavaren har en skyldighet att inte bete sig osnyggt

2019-05-29 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i en bostadsförening och skulle tvätta mina kläder lite sent på en obokad tvätt tid. Jag gick ner och bokade den och inne i tvättmaskinen låg det kläder från en annan granne. Har jag då rätten att ta ut grannen kläder och lägga in min tvätt istället? Sedan kom grannen och sa att jag hade brutit mot den andra lagen hyres någonting för att jag hade plockat ut hennes tvätt och inte lagt dem på tork. Är det sant att det är en lag jag har brutit mot då? Vad ska jag göra om jag kände mig kränkt för att grannen sa att jag hade kramlat in till Sverige från något okänt land, fast än jag sa till henne att jag är född i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ingen ovillkorlig rättighet att plocka ut en grannes tvätt ur eran gemensamma tvättmaskin. Inte heller har din granne någon rättighet att tala kränkande till dig. I ett bostadsrättsligt perspektiv har därför både du och din granne, om vi tolkar Bostadsrättslagen (1991:614) strikt, brutit mot lagen. Det handlar dock inte om några större förseelser. Med andra ord behöver varken du eller din granne vara oroliga över att ni förlorar era bostäder. Såtillvida ni inte fortsätter förseelser. Nedan redovisar jag din förseelse samt min rekommendation till dig.

Bostadsrättshavaren har en skyldighet att inte bete sig osnyggt

Bostadsrättslagen (1991:614) föreskriver inte någon regel som ger dig, i egenskap av hyresgäst, en ovillkorlig rättighet att plocka ut en grannes tvätt ur eran gemensamma tvättmaskin. Inte ens om grannen i fråga inkräktar på din tvättid. Med reservation för att er bostadsrättsförening har infört ordningsföreskrifter som medger en sådan rättighet. För det fall en granne inkräktar på din tvättid bör utgångspunkten vara att du antingen ber grannen att ta ut sin tvätt, eller att du ber om lov att göra det åt grannen. Skulle du ta ut en grannes tvätt, utan att göra något av nämnda handlingar, finns det teoretiskt en risk att du begår en så kallad störning. Hyresgäster har nämligen en skyldighet att inte utsätta sin omgivning för störningar samt att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning och gott skick inom fastigheten (Bostadsrättslagen 7 kap. 9 §). Ett åsidosättande av den skyldigheten kan i slutändan leda till att ditt rättsförhållande mellan bostadsrättsföreningen blir förverkat (Bostadsrättslagen 7 kap. 18 §). Poängteras ska att det i så fall rimligen ska röra sig om ett stort antal störningar. Det kommer naturligtvis inte på fråga att förverka din nyttjanderätt till bostadsrätten du äger, för att ha plockat ut en grannes kläder ur eran gemensamma tvättmaskin. Med reservation för att du fortsätter att plocka ut dina grannars kläder ur eran gemensamma tvättmaskin. Gör du det, ligger du i riskzonen att få en tillsägelse av bostadsrättsförening att omedelbart upphöra med det. Samt riskera förverkande av nyttjanderätten till bostadsrätten. Observera att det är ändstationen, och jag ser ingenting i din fråga som talar för att det skulle ske efter att du har gjort det en enstaka gång.

Min rekommendation

Styrelsen i er bostadsrättsförening sköter den löpande verksamheten och är föreningens verkställande organ. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med någon i styrelsen och berätta vad som hände i tvättstugan. Det vill säga att du kände dig kränkt och hur du resonerade i samband med att du plockade ut grannens kläder ur tvättmaskinen. Samt att särskilt prata med grannen för att lösa konflikten er emellan. Allt för att undvika att konflikten infekteras ytterligare. Kanske bör grannar eftersträva att leva i symbios med varandra?

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1208)
2021-06-12 Kan man ha lägenhet och bostadsrätt samtidigt?
2021-06-12 Upplåtelse av bostadsrätt i andra hand till närstående
2021-06-10 Vilket ansvar har en bostadsrättsförening vid vattenskada och mot vem kan krav riktas?
2021-06-10 Vad gäller vid folkbokföring vid dubbelt boende?

Alla besvarade frågor (93068)