Bostadsrättsförenings tillträdesrätt

I min bostadsrättsförening kommer det upp på anslagstavlan två gånger om året att styrelsen avser att på vissa datum gå in i lägenheterna med huvudnyckel för att utöva "tillsyn".

I stadgarna står det "Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn".

På vilka rättsliga grunder kan styrelsen bereda sig sådant tillträde utan att det föreligger någon omständighet som påkallar behov av sådan åtgärd. Ger verkligen lagen och ev domstolspraxis sådan allmän rätt för styrelsen?

Det känns dessutom som ett betydande intrång i integriteten.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrättsföreningar regleras i bostadsrättslagen (1991:614) BRL

I 7 kap 13 § BRL framkommer det att företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn. (Detta är den rättsliga grunden som styrelsen använder sig av).

Föreningen har rätt att kontrollera att bostadsrättsinnehavaren håller lägenheten i ett gott skick, att den används för avsett ändamål samt att inga avsevärda förändringar görs utan styrelsens samtycke. Föreningen har också rätt att undersöka om det föreligger ett reparationsbehov av bostaden som föreningen ansvarar för.

Detta ska göras utan att du som bostadsrättsinnehavare drabbas av någon större olägenhet.

Någon omständighet som påkallar ett behov av en tillsynsåtgärd torde inte behövs.

I praxis RH 2010:76 har företrädare för föreningen kunnat få tillgång till en lägenhet för att ta vägen igenom bostaden för att kunna utföra snöskottning och arbeten på taket.

Om bostadsrättsinnehavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten utan giltig ursäkt, riskerar nyttjanderätten för bostaden i yttersta fall att förverkas.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”