Bostadsrättsförenings skydd utan konsumenttjänstlagen

Hej!

Vi är en bostadsrättsförening som för tillfället arbetar med att upphandla offerter för inglasning av balkonger för de boende. Företagen vi har pratat med har gett olika direktiv rörande vissa krav som ställs på utförandet av arbetet. Den ena menar att en brandvägg är okej medan den andra säger nej. Kollar man på de krav som uppställs så är bransväggen godkänd. Men eftersom det är olika meningar från företagen och mitt intresse ligger hos förening och att denna står skyddad undrar jag vilket skydd en bostadsrättsförening åtnjuter i samband med en sådan entreprenad?

Blir konsumenttjänstlagens skydd aktuellt? Eller finns det annat lagstöd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om konsumenttjänstlagen är tillämpbar och om inte så vad kan ni då göra för att skydda er. Konsumenttjänstlagen = KtjL, köplagen = KöpL

Konsumenttjänstlagen

En konsument är enligt lagen är en fysisk person vilket innebär att en bostadsrättsförening aldrig kan omfattas skydd som gäller för konsumenter (1 a § andra stycket KtjL). Skyddet som konsumenttjänstlagen erbjuder blir alltså inte aktuellt för er.

Köplagen

Det finns ingen motsvarighet till konsumenttjänstlagen för näringsidkare och då kollar man på köplagen istället. Det viktiga är att det inte gäller ett avtal där den som levererar och utför en tjänst samtidigt, om tjänsten är det viktiga av jobbet som den gör, för då är lagen inte tillämplig (2 § KöpL).

Köplagen är dispositiv vilket innebär att det är en rätt långgående avtalsfrihet. Man tillämpar inte lagens bestämmelser om ni har avtalat något som säger annorlunda än lagen (3 § KöpL). Ni skulle därför kunna säga i ett avtal att de som ska utföra arbetet är ansvariga för exempelvis eventuella fel.

Sammanfattning

Konsumenttjänstlagen är inte tillämplig och då får ni reglera de förpliktelser ni vill att de ni anlitar ska stå för genom avtalet. Ni kan i avtalet vara rätt omfattande om de ni anlitar går med på det. Då skulle ni kunna försöka täcka in de osäkerheterna som ni har i avtalet och därför få skydd.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att återkomma om det finns följdfrågor eller liknande!

Vänligen,

Kajsa SvenssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”