Bostadsrättsförenings rätt att kräva underskrift

2017-11-11 i Bostadsrätt
FRÅGA
Bostadsrättsföreningen jag bor i vill att vi skriver på ett papper om att föreningen skall kunna debitera BRF- innehavarna för uppkomna extra kostnader om Entreprenören inte beredes tillträde till lägenheten när Entreprenören aviserat om besökoch om vi inte lämnat nycklar till BRF /Entreprenören . Vad säger Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar? Det står inget i stadgarna om att BRF skulle ha rätt att ta ut avgifter för det här. Föreningen vill att vi skriver på ett papper till Entreprenörs fördel om att att klagomål på arbete (installation av fläkt) skall ske inom fem arbetsdagar, annars har vi godkänt arbetet. Varje BRF-innehavare skall betala för arbete och ev. ny fläkt i sin badrum. Borde inte alltså Kundtjänstlagen gälla här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Varken bostadsrättslagen (BRL) eller lagen om ekonomiska föreningar (EFL) ger bostadsrättsföreningen (BRF) rätt att kräva någon sådan underskrift. I Sverige råder avtalsfrihet, dvs även frihet att avstå från avtal. Om de ger dig några repressalier för att du inte går med på underskriften kan detta angripas med hjälp av dina rättigheter enligt BRL och EFL (se t.ex. 7 kap. BRL, 3 kap. 1 § EFL). Tänk på att BRL gäller i första hand enligt principen om lex specialis. EFL kan användas för att fylla ut i den mån BRL inte svarar på en fråga.

Om du går med på avtalet är det inget fel med att du som bostadsrättshavare förpliktar dig att betala för arbetet. Det stämmer att konsumenttjänstlagen i så fall gäller. Du har som sagt ingen skyldighet att ingå avtalet om inte annat följer av stadgan eller avtal som du ingått tidigare.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1244)
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95862)