Bostadsrättsförenings rätt att kräva namn och personnummer från inneboende

Jag hjälper en vän fråga: Styrelsen i min förening vill veta vilka mina inneboende är. Det är mina släktingar, och dem bor hos mig tills vidare. Kan styrelsen kräva namn och person nummer av mig på mina inneboenden? Styrelsen säger att dem vill veta av säkerhetsskäl ifall det brinner. Och dem vill veta hur många som bor i lägenheterna ifall brandkåren frågar. Vad kan hända om jag vägrar uppge? Kan jag hänvisa till GDPR att jag inte vill avslöja? Kan bostadsrättsföreningen kräva detta? Det är en bostadsrätt och jag har ägt den i tre år. Jag bor inte där, men jag är folkbokförd där. Kan bostadsrättsföreningen tvinga mig att sälja min lägenhet? Styrelsen förbjuder hyra ut i andra hand, så jag gör i smyg ändå (till släktingar). Vad är det värsta som kan hända mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätter regleras i Bostadsrättslagen (BRL).

Inneboende

För att få ha inneboende enligt huvudregel behövs inte samtycke från styrelsen/bostadsrättsföreningen. Det finns dock två viktiga kriterier som måste uppfyllas för att du ska få ha inneboende;

1. Att de inneboende inte medför men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen, så som någon granne. (se 7 kap. 8 § BRL)

2. Att du fortfarande själv har kontroll över lägenheten. (se 7 kap. 10 § BRL)

Punkt 2 innebär i praktiken att du bor där minst 50% av tiden. Eftersom att du skriver att du inte gör det utan endast är folkbokförd där innebär det att dina inneboende per definition har självständigt brukande över lägenheten, och i sådana fall behövs ett samtycke från styrelsen för att du ska få ha inneboende.

GDPR och Personuppgiftslagen

Enligt artikel 5-6 i GDPR samt 2 kap. 10 § Personuppgiftslagen måste man för att få behandla personuppgifter ha antingen ett samtycke från personen (dvs. man måste inte lämna ut personuppgifter om man inte vill) eller om den som efterfrågar uppgifterna har särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, dessa ändamål kan enligt min bedömning vara att en bostadsrättsförening som, precis som i ditt fall, vill ha koll på vilka som bor i fastigheten om olyckan skulle vara framme. Det kan även finnas särskilda regler inom just din bostadsrättsförening om att sådana uppgifter måste lämnas ut.

Påföljder

Vanligtvis så får man i sådana fall som ditt i första hand få en tillsägelse om rättelse, antingen att du flyttar tillbaka till bostaden eller att din familj tvingas lämna den. Om du inte rättar dig efter styrelsens tillsägelse kan i värsta fall bostadsrätten bli förverkad och du riskerar att bli tvungen att sälja bostaden.

Min rekommendation är att du vänder dig till hyresnämnden och ansöker om tillstånd för att få upplåta din bostadsrätt i andra hand till din familj. Detta möjliggörs genom 7 kap. 11 § BRL.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Alexander HedblomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000