Bostadsrättsförenings möjlighet att vidta åtgärder i lägenhet på innehavarens bekostnad

Hej,

Jag ska renovera badrummet i min bostadsrätt. Styrelsen vill, utan stöd i föreningens stadgar, besiktiga badrummet på min bekostnad efter att arbetet är utfört. Arbetet kommer att utföras av certifierade hantverkare. Har föreningen rätt att kräva besiktning på min bekostnad?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga till Lawline.

Den enda möjligheten för bostadsrättsföreningen att på bostadsrättsinnehavarens bekostnad vidta åtgärder inne i lägenheten är när innehavaren försummat sitt ansvar för lägenhetens skick i den mån att annans säkerhet äventyras, eller då det finns risk för omfattande skador på annans egendom. I dessa fall krävs dessutom att innehavaren efter uppmaning från föreningen har underlåtit att åtgärda den brist som föreligger.

I ditt fall föreligger inte någon sådan brist. Det går i alla fall inte att fastställa någon sådan innan renovering påbörjats. Föreningen saknar därför rätt att på din bekostnad göra någon besiktning. Vill föreningen göra en sådan måste den bekosta denna själv.

Hoppas att detta svar hjälper dig.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000