Bostadsrättsförenings möjlighet att vidta åtgärder i lägenhet på innehavarens bekostnad

2015-02-19 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej, Jag ska renovera badrummet i min bostadsrätt. Styrelsen vill, utan stöd i föreningens stadgar, besiktiga badrummet på min bekostnad efter att arbetet är utfört. Arbetet kommer att utföras av certifierade hantverkare. Har föreningen rätt att kräva besiktning på min bekostnad?
SVAR

Hej! Tack för din fråga till Lawline.

Den enda möjligheten för bostadsrättsföreningen att på bostadsrättsinnehavarens bekostnad vidta åtgärder inne i lägenheten är när innehavaren försummat sitt ansvar för lägenhetens skick i den mån att annans säkerhet äventyras, eller då det finns risk för omfattande skador på annans egendom. I dessa fall krävs dessutom att innehavaren efter uppmaning från föreningen har underlåtit att åtgärda den brist som föreligger.

I ditt fall föreligger inte någon sådan brist. Det går i alla fall inte att fastställa någon sådan innan renovering påbörjats. Föreningen saknar därför rätt att på din bekostnad göra någon besiktning. Vill föreningen göra en sådan måste den bekosta denna själv.

Hoppas att detta svar hjälper dig.

Martin Cronsioe
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1060)
2020-08-06 Hidden flaws in apartments
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Alla besvarade frågor (82629)