Bostadsrättsförenings möjlighet att ta ut en avgift för missad städning

2015-05-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag äger 4 andelar i en bostadsrättsförening i en fjällby. I föreningens stadgar står att man skall delta vid en städdag en gång om året med en representant per lägenhet annars utgår en straffavgift, för närvarande 500 kr som dubblas varje år man uteblir. Eftersom jag är ensam ägare kan jag bara representera en av lägenheterna. Jag kan inte kräva att vänner och bekanta ska åka 70 mil för att ställa upp. Trots att jag deltar får jag alltså betala straffavgift varje år. Nu har man föreslagit en höjning av avgiften till 1000 kr som ska öka med 1000 kr varje år man uteblir. Min räkning kommer alltså att på 5 år bli 45000 kr och på 10 år blir det 165000 kr, trots att jag deltar. Detta kan väl ändå inte vara tillåtet?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Enligt 7 kap. 14 § Bostadsrättslagen (BRL) kan en bostadsrättsförening inte ta ut extra avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta enligt lag. Enligt 7 kap. 4 § BRLär det bostadsrättsföreningens uppgift att hålla fastigheten i gott skick.

Din bostadsrättsförening kan således inte kräva någon straffavgift om en medlem uteblir. Jag föreslår att du kontaktar din bostadsrättsförening omgående och föreslår en ändring i föreningens stadgar. En alternativ lösning är att föreningen tar ut en högre avgift för att täcka den kostnad städningen utgör.

Det är även möjligt för föreningen att minska årsavgifterna för de personer som deltar i städningen. Sådant förfarande kan dock få arbetsrättsliga och skattemässiga konsekvenser.

Hör gärna av dig om du undrar något mer.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1047)
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?
2020-06-28 Kan bostadsrättsföreningen ta ut dubbla överlåtelseavgifter?

Alla besvarade frågor (81690)