Bostadsrättsförenings möjlighet att påverka spekulativ försäljning

2020-08-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Kan bostadsrättsförening påverka försäljning av lägenhet om den sker i spekulationssyfte
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i Bostadsrättslagen (BL).

Jag är inte helt säker på vad du menar med "påverka". Så jag går igenom de bestämmelser som jag tror kan vara relevanta för ditt syfte.

Ifall ni inte vill att försäljningen ska gå igenom över huvud taget finns en möjlighet för avtalet att bli ogiltigt. Detta är ifall köparen vägras medlemskap i föreningen (BL 6:5). Dock är det inte helt lätt att neka medlemskap, utan detta måste följa av specifika skäl. Det är bostadsrättslagens 2 kap samt föreningens stadgar som avgör vilka som kan/inte kan nekas medlemskap (BL 2:1). Enligt bostadsrättslagen får inte make eller annan närstående och sammanboende nekas inträde om inte det grundas på att de inte är medlem i en viss sammanslutning och detta villkor står i stadgarna (BL 2:5). Juridiska personer som förvärvat en bostadsrätt som inte är till för fritidsändamål får nekas medlemskap (BL 2:4).

Utöver dessa två specifika regler (det finns även andra som inte är relevanta) så finns en generell regel. Den som köpt en bostadsrätt får inte vägras inträde om denne uppfyller stadgarnas krav på medlemskap samt föreningen skäligen bör godta köparen (BL 2:3). Alltså kan medlemskap - och därmed köpet - hindras ifall köparen inte uppfyller stadgarnas krav på medlemskap, eftersom jag inte har tillgång till era stadgar kan jag inte uttala mig om dem. Ifall köparens syfte är att omedelbart sälja bostadsrätten eller något liknande kan det anses att ni inte "skäligen bör godta" köparen och därmed kan neka medlemskap (BD 1983:4 samt Svea HovR ÖH 5443–06).

Mer än så kan en förening inte riktigt påverka köpet rent juridiskt. Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1118)
2021-01-10 Är tvättmaskin byggnadstillbehör?
2021-01-05 Vilka formkrav finns för gåva av en bostadsrätt?
2020-12-27 Överlämnande av nycklar vid köp av bostadsrätt
2020-12-26 Överlåtelse av bostadsrätt till sambo

Alla besvarade frågor (88071)