Bostadsrättsförenings godkännande för uthyrning av del av bostad

2017-10-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! jag är med i styrelsen för en bostadsrättsförening och vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till andrahandsuthyrningar av del av bostad via sajter som Airbnb. Det står klart att brf-styrelser ska godkänna andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Men vad gäller när andrahandsuthyrningen enbart gäller en del av lägenheten? Behöver en bostadsrättsinnehavare be om styrelsens godkännande för att hyra ut ett rum i sin bostad, exempelvis via Airbnb, i situationer dä hen själv bor kvar i lägenheten? Är sådan uthyrning av rum att betrakta som "självständigt brukande"?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätt återfinns i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen och uthyrning av del av bostad i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen går med på det. Andrahandsuthyrning är en upplåtelse av lägenhet till någon som använder lägenheten självständigt. Att hyra del av bostad (partiell sublokation) är inte en sådan självständig användning av bostaden som åsyftats med regeln i 10 §. Det räcker med att bostadsrättshavaren innehar en del av bostaden för att den som hyrt bostaden i andra hand inte ska anses ha använt den självständigt. Bostadsrättsföreningens samtycke krävs inte vid partiell sublokation.

Om en som hyr del av bostad i andra hand däremot stör andra medlemmar i er förening får föreningen häva upplåtelsen (8 § bostadsrättslagen). Styrelsen bör emellertid sätta sig in i det här rättsfallet från Högsta domstolen innan ni tar ett beslut som inskränker er medlems rätt att förfoga över bostaden.

Hyresnämnden kan vid tvist pröva giltigheten av en andrahandsuthyrning och gör då en skönsmässig avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95724)