Bostadsrättsförenings godkännande för uthyrning av del av bostad

Hej! jag är med i styrelsen för en bostadsrättsförening och vi diskuterar hur vi ska förhålla oss till andrahandsuthyrningar av del av bostad via sajter som Airbnb. Det står klart att brf-styrelser ska godkänna andrahandsuthyrning av bostadsrätt. Men vad gäller när andrahandsuthyrningen enbart gäller en del av lägenheten? Behöver en bostadsrättsinnehavare be om styrelsens godkännande för att hyra ut ett rum i sin bostad, exempelvis via Airbnb, i situationer dä hen själv bor kvar i lägenheten? Är sådan uthyrning av rum att betrakta som "självständigt brukande"?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om andrahandsuthyrning av bostadsrätt återfinns i 7 kap. 10-11 §§ bostadsrättslagen och uthyrning av del av bostad i 7 kap. 8 § bostadsrättslagen.

En bostadsrättshavare har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand om bostadsrättsföreningen går med på det. Andrahandsuthyrning är en upplåtelse av lägenhet till någon som använder lägenheten självständigt. Att hyra del av bostad (partiell sublokation) är inte en sådan självständig användning av bostaden som åsyftats med regeln i 10 §. Det räcker med att bostadsrättshavaren innehar en del av bostaden för att den som hyrt bostaden i andra hand inte ska anses ha använt den självständigt. Bostadsrättsföreningens samtycke krävs inte vid partiell sublokation.

Om en som hyr del av bostad i andra hand däremot stör andra medlemmar i er förening får föreningen häva upplåtelsen (8 § bostadsrättslagen). Styrelsen bör emellertid sätta sig in i det här rättsfallet från Högsta domstolen innan ni tar ett beslut som inskränker er medlems rätt att förfoga över bostaden.

Hyresnämnden kan vid tvist pröva giltigheten av en andrahandsuthyrning och gör då en skönsmässig avvägning mellan föreningens och bostadsrättshavarens intressen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000