Bostadsrättsförenings ansvar för byte av fönster när skador leder till att det blåser och regnar in i lägenheten

2020-10-20 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Jag bor i en bostadsrätt. Det står i stadgarna att jag ha ansvar över insidan av fönstret och balkongdörr och brf utsidan. På insidan så är träet fuktskadat och det är en spricka i karmen. På utsidan så är färgen bortflagad, man ser tydliga fuktskador. Det blåser och regnar in. Brf säger att de inte vill åtgärda detta för att de då måste måla eller byta ut alla fönster i fastigheten då och de tycker inte att vårt problem rättfärdigar ett byte/ommålning.Trots att de sa att de är fler som har samma problem. Har de inga skyldigheter ? Jag måste ju ha rätt till ett tätt fönster som är helt och inte släpper in blåst och regn? Om jag ska hålla de fint från insidan så är det väl av största vikt att utsidan är skyddad också? Jag får absolut inte byta fönstret själv.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansvarsfördelningen mellan förening och bostadsrättshavare

Föreningen ska hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, så länge det inte gäller sådant som bostadsrättshavaren ansvarar för (7 kap. 4 § bostadsrättslagen). Bostadsrättshavaren ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick, men har inte ansvar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas m.m. (7 kap. 12 § 2 stycket bostadsrättslagen). Detta eftersom dessa ledningar oftast tjänar flera lägenheter.

Föreningens skyldigheter i ditt fall

Enligt det som du angett beträffande stadgarna ingår utsidan av fönster och balkongdörr inte i det som du som bostadsrättshavare ansvarar för. Jag uppfattar det som att du har skött din del av ansvaret, d.v.s. hållit insidan i gott skick, men att skadorna på utsidan även lett till skador på insidan. Som jag nämnt ovan ska föreningen se till så att huset är i gott skick. Om föreningen åsidosätter sin skyldighet kan bostadsrättshavaren under vissa förutsättningar åtgärda problemet på föreningens bekostnad (7 kap. 4 § och 7 kap. 2 § bostadsrättslagen). Detta kan ske om föreningen inte genomför åtgärden så snart det kan ske. Enligt min bedömning har föreningen åsidosatt sin skyldighet i ditt fall och du borde därmed kunna byta ut fönstret på föreningen bekostnad. Detta gäller alltså om föreningen inte efter en tillsägelse byter ut fönstret.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1183)
2021-05-07 Är det okej att bo i en bostadsrätt och driva sin verksamhet hemma?
2021-05-03 Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation
2021-04-30 Får styrelsen i en BRF ändra användningen av lokaler själva?
2021-04-30 Får mina barn bo kvar i min bostadsrätt även om jag flyttar?

Alla besvarade frågor (92054)