Bostadsrättsföreningens rätt till tillträde

2016-09-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vi bor i en bostadsrättsförening och jag undrar vad som gäller rörande information om att gå in i min bostad.Nu är det måndagkväll och jag har just fått en lapp i brevlådan om att ett företag ska ha tillträde till min lägenhet på torsdag morgon. Det är ingen paniksituation utan bara lite underhåll, men dom kräver att det ska städas undan ganska mycket och att husdjur ska hållas inlåsta.Visst kan jag förstå det, men det känns inte ok att få den informationen bara 2,5 dygn innan.Jag har nämligen för mig att det är lag på minst 1 veckas förvarning, just för att människor som tex. veckopendlar ska ha en chans att röja bort sina saker. Men vad är det egentligen som gäller?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vissa skyldigheter och rättigheter avseende skicket på bostadsrätten behandlas i Bostadsrättslagens 7 kap. I 7 kap 13 § stadgas att företrädare från föreningen har rätt att få komma in i lägenheten om det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 12 a §. I 12 a § stadgas att om bostadsrättshavare försummar sitt ansvar för lägenheten i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen får föreningen avhjälpa på bostadsrättshavarens bekostnad.

Därmed finns det dels en rätt för föreningen att få tillträde till lägenheten om det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som åligger föreningen (så som t.ex. stambyte), och dels en rätt för föreningen att få tillträde för att utföra sådant arbete som vanligtvis ankommer på bostadsrättshavaren, detta ifall lägenheten är i så pass dåligt skick att annans säkerhet riskeras (dock först efter uppmaning).

Föreningen bestämmer när tillträde ska ske men samtidigt finns såklart ett visst krav på att föreningen visar hänsyn, främst genom att ge besked om tillträde i rimlig tid innan. Det stadgas också i lagen att bostadsrättshavaren inte ska drabbas av större olägenheter än nödvändigt (7 kap 13 §).

Om bostadsrättshavaren inte ger föreningen tillträde när föreningen har rätt till det så kan föreningen begära särskild handräckning hos Kronofogden (7 kap 13 §). Det kan även vara grund för förverkande av bostadsrätten (7 kap. 18 § 6p.).

Det finns därmed ingen lagstadgad tidsfrist för hur pass långt innan föreningen måste förvarna om besöket. Det du tänker på gissar jag är hyreslagens (Jordabalkens 12 kap) bestämmelse som säger att hyresvärden måste meddela en månad innan för att utföra mindre brådskande förbättringsarbeten (12 kap 26 § 2st. JB). Den tidsfristen avser dock endast hyresrättsförhållanden. Det får dock anses vara sedvanligt att meddela bostadsrättshavaren i god tid innan tillsyn eller reparation görs, hur långt innan får låta bero av hur pass ingripande reparationen är och hur pass mycket olägenhet den kan tänkas ge bostadsrättinnehavaren.

Om tiden som föreningen satt upp för tillträde inte passar så är det bästa du kan göra att försöka prata med föreningen och se om möjlighet finns att komma överens om en annan tid.

Hoppas du fick svar på din fråga, glöm inte att även kolla om särskilda regler kan finnas i föreningens stadgar.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1123)
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt
2021-01-18 Vem ansvarar för ventil i rökkanal i bostadsrättslägenhet?

Alla besvarade frågor (88256)