Bostadsrättsföreningar och ventilationskanaler

Bostadsrättsföreningen har informerat om att det ska installeras ventiler ovanför alla fönster i vår lägenhet. De hänvisar till bättre inomhusklimat och sänkning av radonhalt vilken inte uppmätts i vår lägenhet. Det finns 80 lägeheteri föreningen. Vi vill inte ha dessaventiler eftersom vi anser att vädrings fönstren som tydligen fungerat seda 1967 fungerar utmärkt.

Kan vi vägra att släppande dem?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättslagen (BRL) är tillämplig på din situation. Denna lag reglerar bland annat föreningens och bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Bostadsrättsföreningar har möjlighet att bestämma sina egna regler i stadgarna så länge de inte strider mot BRL.

Allmänt om ansvarsfördelning för underhållet av utrymmen i bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningen ansvarar för gemensamma utrymmen och bostadsrättshavaren för det inre underhållet i sin lägenhet (7 kap. 12 § BRL) (7 kap. 4 § BRL). De inre underhållet är lägenhetens tak, golv och väggar, inredningen, bågar och glas i fönster och inner och ytterdörrar (prop. 1990/91:92 s. 201). Er förening kan också i stadgarna precisera vad som tillhör de inre underhållet, dock får inte ansvarsfördelningen för gemensamma och inre utrymmen ändras till eran nackdel.

Ventilationskanaler i bostadsrättsföreningar

Bostadsrättshavare ansvarar inte för reparationer av ventilationskanaler (7 kap. 12 § andra stycket BRL).

Slutsats
Installationen av nya ventiler är antagligen ett sådant underhållsarbete som faller under bostadsrättsföreningens ansvar enligt 7 kap. 12 § andra stycket. Alltså har bostadsrättsföreningen sannolikt rätt att installera ventilerna. Ni kan inte neka föreningen tillträde till er lägenhet då de har rätt att få komma in i lägenheten och utföra arbete som de ansvarar för (7 kap. 13 § BRL).

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist, https://lawline.se/boka.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000