Bostadsrättsförening vägrar anteckna hyresgäst som medlem

2017-11-23 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag köpte min bostadsrätt på upplåtelse från BRF 2017-03-09, betalade samma dag insats och upplåtelseavgift,fick via mail upplåtelseavtal som säger att jag är accepterad som medlem i BRF, och styrelsen skriver under upplåtelseavtalet när insatsen är betald, dvs 2017-03-09. Fortfarande har inte styrelsen skrivit in mig i lägenhets/medlemsregistret och hävdar att lägenheten fortsatt är en hyresrätt tills styrelsen så beslutar att acceptera mig som medlem, trots att jag har ett upplåtelseavtal som säger att jag är accepterad som medlem. Styrelsen säger att eftersom upplåtelse avtalet inte är underskrivet av dem så är det ogiltig. Jag hävdar motsatsen ref till dom i Svea Hovrätt RH 2005:11Motiveringen är att jag skulle ha skulder till föreningen. När jag till en början blev hyresgäst i BRF så fick jag trots många förfrågningar inte några betalningsuppgifter på hur hyra skulle betalas, dessa kom flera månader efter att BRF tagit över fastigheten. Allt detta är betalat sedan länge. Jag betalar varje månad min årsavgift, men föreningen kräver mig på hyra istället, och inkassokraven kommer varje månad, och man underlåter att fullfölja att anteckna mig som medlem. Detta trots att man sedan 2017-03-09 har min insats på sitt konto och inga försök har gjorts att återbetala denna.Bryter inte Styrelsen mot BRL genom att vägra skriva in mig som medlem?Genom att behålla min insats, och ändå kräva mig på hyra, är det inte bedrägeri?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Du bör kontakta Hyresnämnden som kan förelägga föreningen att upplåta lägenheten med bostadsrätt. Lawlines juristbyrå kan även hjälpa dig kräva att föreningen antecknar dig som medlem. Hör av dig om det är av intresse så får du prisförslag. Min mailadress är soroosh.parsa@lawline.se. I sista hand får du vända dig till domstol som kan fastställa att du är medlem i föreningen. Nedan kan du läsa ett mer utförligt svar.

Upplåtelseavtal ska upprättas skriftligen (4 kap. 5 § BRL). Precis som du säger har båda parters underskrifter enligt hovrätten inte ansetts vara ett krav för avtalets giltighet (RH 2005:11). Jag utgår därför från att upplåtelseavtalet är giltigt.

En bostadsrättsförening som har förvärvat eller avser att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt får inte vägra en hyresgäst i huset inträde i föreningen (2 kap. 8 § BRL). Om hyresgäst har antagits som medlem i föreningen, får föreningen inte vägra att upplåta lägenheten med bostadsrätt (4 kap. 6 § första stycket BRL). Föreningen måste alltså redan när den avgör vilka som ska få vara medlemmar bestämma sig för om den vill upplåta bostadsrätt till den som begär medlemskap.

Eventuella skulder till föreningen har uppkommit efter tidpunkten för ditt inträde. Omständigheter efter ditt inträde är inte av betydelse för styrelsens beslut att anteckna dig som medlem.

Hyresnämnden får på ansökan av medlemmen förelägga föreningen att upplåta lägenheten med bostadsrätt. Föreläggandet får förenas med vite. Nämnden får också fastställa villkoren för upplåtelsen (4 kap. 6 § andra stycket BRL).

Det är inte fråga om bedrägeri eftersom det förutsätter dels att föreningen förmår dig att vidta en handling (betala hyra) dels att föreningen har för avsikt att bedra dig. Eftersom du inte betalar det föreningen kräver, kan bedrägeri inte vara aktuellt. Detta är en rent förmögenhetsrättslig tvist mellan er, inte en straffrättslig sådan.

Med vänlig hälsning,

Soroosh Parsa
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1256)
2021-12-01 Grannen tycker att vårt barn stör- vad gäller?
2021-11-29 Har bostadsrättsförening ansvar för snöskottning?
2021-11-26 Kan du få ersättning för skador som har orsakats i din bostadsrätt?
2021-11-22 Ingår gardinskenor vid köp av bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (97596)