Bostadsrättsförening brister i sin underhållsplikt, gemensamma utrymmen

Vem vänder man sig till när man upptäcker säkerhetsbrister i gemensamma utrymmen i brf, men styrelsen struntar i att agera vid påpekande?

Relevant: avsaknad av handledare (fallrisk), utrymnings hinder och brandfarligt material i trapphus.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Då det rör sig om en bostadsrätt och en bostadsrättsförening aktualiseras bostadsrättslag (1991:614) (BRL). Av denna framgår att bostadsrättsföreningen är ansvarig för byggnaden, marken samt de gemensamma utrymmena, 7 kap 4§ BRL. De undantag som finns för föreningen stadgas i 7 kap 12§ BRL där bostadsrättshavaren skyldigheter att vårda för lägenhetens underhåll framgår.

Om föreningen brister i sina förpliktelser har du samma rättigheter som vid fel i lägenheten, enligt 7 kap 2§ BRL. Detta innebär att som bostadsrätthavare rätt att påkalla föreningen att fullgöra sina förpliktelser, vilket jag förstår frågan som att du gjort. Men du har även rätt till nedsättning av årsavgiften, att själv avhjälpa felen eller att väcka skadeståndsanspråk. Ett skadeståndsanspråk väcks i så fall i enlighet med 13 kap 5§ lag (1987:667) om ekonomiska föreningar vid föreningsstämma. Det som är viktigt att  att det är du själv som har bevisbördan, detta innebär att det är du som måste bevisa att bostadsrättsföreningen varit försumlig. Om du väljer att själv avhjälpa felen har du rätt att göra detta på föreningens bekostnad. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Anna HelgessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”