Bostadsrättsförening - årsmöte

2017-05-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
9 kap. 12 § bostadsrättslagVår Brf-styrelse beviljades ansvarsfrihet i vår årsstämma. I både protokollet och dagordningen finns en punkt "Föredragning av styrelsens årsredovisning".Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten berördes inte på stämman och i protokollet finns således ingen anteckning om dessa punkter. Kan man kräva ett nytt årsmöte? Hur?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 9 kap. 14 § bostadsrättslagen framgår att bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar också gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar.

Av 7 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar framgår det att det inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska hållas en ordinarie föreningsstämma där styrelsen ska lägga fram årsredovisningen. En ordinarie föreningsstämma är samma sak som ett årsmöte. Vidare framgår av 7 kap. 10 § samma lag att det vid årsstämman ska fattas beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Detta innebär att styrelsen på årsmötet inte behandlat de frågor de måste behandla enligt lag. Detta borde innebära att ni föreningsmedlemmar har skäl att begära en extra föreningsstämma där punkterna ni önskar få behandlade behandlas. Av 7 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar framgår det att det krävs att ni är minst en tiondel av alla medlemmar som begär en extra bolagsstämma.

Ni kan alltså inte kräva ett nytt årsmöte men en extra föreningsstämma vilken kan behandla de punkter som inte behandlades på årsstämman.

Om du/ni inte anser att ansvarsfrihet borde ha meddelats styrelsen då beslutet fattats utan att vissa punkter behandlats, är en annan möjlighet att klandra ansvarsfrihetsbeslutet i allmän domstol. På så sätt kan beslutet upphävas. Detta följer av 7 kap. 43 § lagen om ekonomiska föreningar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1243)
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?
2021-09-14 Brf:s villkor med fläckfritt belastningsregister

Alla besvarade frågor (95739)