Bostadsrätt - störande grannar

2015-04-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är en proffissionell pianist som bor i en bostadsrätthus i centrala Stockholm. Jag brukar öva piano några gånger i veckan (ett par timmar dagtid vardagar, lördag mårgon och ibland söndag 1-2 tim.). Det kom vid upprepande tillfälle klagomol från granne under, och jag vill verkligen veta vad lagen säger om det. Jag la en matta under pianot men det visserligen inte har hjälpt. Hur mycket, hur pass "starkt", hur många dagar i veckan, vilka tider jag FÅR öva hemma?MVHOlga Mikhaylova
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att du bor i en bostadsrätt blir reglerna i Bostadsrättslagen tillämpliga. Lagen föreskriver inte när under dygnet det måste vara tyst, således kan pianoövning ske under alla dygnets timmar. Endast för att lagen inte stadgar någonting om när det ska vara tyst får en bostadsrättshavare inte bete sig hur som helst. I 7 kapitlet 9 § Bostadsrättslagen föreskrivs att bostadsrättshavare är skyldiga att inte utsätta de som bor i omgivningen för störningar. Vad som avses med störning baseras i stort sätt på sunt förnuft; det är exempelvis godkänt att spela musik på rimlig ljudnivå och ljud som uppkommer nattetid är självklart mer störande än under dagtid.

Enligt samma paragraf som ovan är bostadsrättshavaren skyldig att följa föreningens stadgar. Stadgarna kan till exempel innehålla regler om vilken tid på dygnet det ska vara tyst så om din förening inte har några regler om tidsbestämda läten har du i princip rätt att spela piano när du vill. Dock är det självklart viktigt att visa sina grannar respekt och visa hänsyn till deras åsikter. Du skriver att du vid upprepade tillfällen fått klagomål från en granne och det bästa vore i ditt fall om ni kunde komma med en överenskommelse om, när låt säga vilka dagar och hur länge du spelar piano. Grannen kan nämligen kontakta föreningen som då har rätt att ge dig tillsägelser om att störningarna omedelbart ska upphöra vilket kan leda till avhysning enligt 7 kapitlet 18 § Bostadsrättslagen.

Tidigare praxis på detta område finns. I målet var det fråga om en bostadsrättshavare som så gott som dagligen övade pianospel i bostaden och som därmed ansågs åsidosätta fastighetens sundhet, ordning och skick. Pianospelandet kunde i det här målet inte läggas till grund för avhysning men då framgick exakt vilka tider under dygnet som personen spelade piano, hur länge och hur högt det lät hos grannarna. Jag vill inte uttala mig om hur det är i ditt fall eftersom det krävs mer fakta för att kunna bedöma hur utfallet skulle bli hos dig.

Avslutningsvis ska grannar tåla viss störning men störningar av onormal styrka och/eller varaktighet är inte acceptabelt. Vad som är varaktigt pianospelande är svårt att säga men enligt praxis får pianospelandet inte överstiga två timmar dagligen under vardagar och två-fyra timmar under helger. Det ska dock påpekas att övriga faktorer kan spela roll om det är varaktigt eller ej, till exempel hur högt pianot låter eller under vilken tid på dygnet pianospelandet sker.

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?