Bostadsrätt som en sambo vill sälja efter samboförhållande upphört

FRÅGA
Hej, jag äger 60% och min sambo äger 40% av vår bostadsrätt lägenhet. Vi ska nu separera och Jag tänker behålla lägenheten. Frågan är nu om hon har rätt att kräva att jag måste sälja lägenheten? Fördelning av lägenheten gjordes när hon gick med på att flytta ihop med mig för 2 år sedan och det skulle vara en trygghet för henne ( som hon påstod). Jag hade själv ägt lägenheten i 10 år innan hon flyttade in. Inga skulder på lägenheten.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni är sambor så gäller sambolagen. Den finns att läsa här.

Innan jag går in på vad som kommer hända nu, rörande försäljning eller annat så vill jag bara förklara vad som är samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag. Bohag är alltså möbler, prydnader, tvätt- och diskmaskiner osv. räknas till bohag (se 3 § sambolagen och 6 § sambolagen här och här). Det finns även vad som är undantag till samboegendom i 4 § sambolagen men jag tror inte det är aktuellt i detta fall.

Vad som är sambors gemensamma bostad står i 5 § sambolagen (se här). Eftersom jag inte vet om er exakta situation så kan jag inte säga om bostadsrätten ni äger är samboegendom, men det verkar vara så att lägenheten ni äger är samboegendom, särksilt eftersom ni äger den gemensamt. Men läs igenom 5 § 3 punkten särskilt och se om detta stämmer överens med er situation.

Så, nu när vi gått igenom vad som är samboegendom kan vi komma in till vad som kommer ske härnäst. Det är ju så att när ett samboförhållande upphör så skall samborna dela på samboegendomen i en bodelning. Det står i 8 § sambolagen (se här).

Vad betyder det? Jo det betyder att samboegendom ska fördelas lika mellan er. Detta kanske inte är så svårt med bohaget, men med lägenheten blir det klurigare. Hur ska det gå att dela den lika?

Det gör man så att vardera sambo tar värdet av lägenheten, tar bort kvarvarande skuld från det värdet (i ditt fall inget, men din sambo kanske har en skuld kvar) och efter att skulden subtraherats från värdet så lägger man ihop båda sambors delar och delar det med två för att få reda på vad varje sambo ska få.

Detta är lite teoretiskt, och det står i 13 och 14 §§ i sambolagen. Men jag ska förklara det med ett exempel för att förtydliga vad som menas.

Vi säger att lägenheten i fråga är värd en miljon 1 000 000 kr. Du äger som nämnt 60% och din sambo äger 40%.

Med metoden som jag beskrev ovan ska du som inte har någon skuld på lägenheten inte ta bort någonting av vad du äger, det blir alltså 600 000 – 0 = 600 000.

Men vi säger att din sambo kanske har 200 000 i skuld eftersom hon tog ett lån för att betala för sin del. Då ska hon ta bort 200 000 från den del som hon äger, 400 000 – 200 000 = 200 000.

Därefter ska ni slå ihop båda delar, 600 000 + 200 000 = 800 000 och det ska ni dela på två 800 000 / 2 = 400 000. Det är så mycket ni får vardera av bodelningen. Dessutom får din sambo automatiskt 200 000 eftersom vi hon avräknade det på sin skuld. Alltså hon får behålla mer av lägenheten av dig, för att hon har en skuld. Detta har vi i Sverige till säkerhet för borgenärerna, alltså de som ger lån, så att de ska vara säkra att få betalt. Eftersom du då vill äga hela lägenheten så måste du betala 600 000 kr till din sambo för att få hela äganderätten.

Detta kan verka konstigt, men låt mig förklara hur det går ihop. Det är ju dig hon köpt lägenheten från, så hon har ju redan betalt 200 000 kr till dig för sin del. Dessutom har hon kvar 200 000 kr i skuld som du ska få. Så när du får dessa 200 000 kr har hon ju betalt 400 000 kr för dem. Eftersom du då vill ha tillbaka lägenheten måste du betala 400 000 kronor för den. Men jag förstår att det kan kännas som att du köper din lägenhet flera gånger. Det är troligen det din sambo menade med säkerhet också eftersom nu när ni separerar så har hon rätt att få 40 % av värdet på lägenheten, och du måste betala det till henne eftersom det är det hon äger och du vill äga det istället. Skulle det vara så att hon fick 40% av lägenheten i gåva måste du ändå betala genom bodelningen eftersom det är faktiskt hon som äger 40% av lägenheten nu.

Så jag skriver som om lägenheten inte alls behöver tvångsförsäljas, och det gör den inte. Är det så att du har råd att ta över hela lägenheten genom bodelning så kan du göra detta enligt 17 § sambolagen (se här). Allt ni behöver göra då är att göra en bodelning enligt konstens alla regler.

Hur man gör en bodelning är väldigt oreglerat. Jag bifogar en länk till domstolens hemsida som i sin tur hänvisar till skatteverkets hemsida för lite tips. Även om de talar om äktenskap så är det samma för sambor enligt 20 § sambolagen (se här). 20 § sambolagen hänvisar till 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (se här).

Att göra ett bodelningsavtal kanske inte är helt enkelt att göra på egen hand, men det är möjligt. Annars finns Lawlines tjänst där ni enkelt kan göra ett bodelningasvtal, jag bifogar en länk till det nedan.

Skulle det vara så att ni inte kommer överens eller vill göra det själva går det att ansöka om att få en bodelningsförrättare enligt 26 § sambolagen (se här). Den hänvisar i sin tur till bestämmelserna om bodelningsförrättare i äktenskapslagen. Det skulle jag inte rekommendera om det är möjligt att göra det själva eftersom då måste ni betala någon för att göra det arbetet och det kommer nog ta längre tid än om ni skulle göra det själva.

För att kort sammanfatta allt jag skrivit: Lägenheten kommer troligtvis inte bli tvångsförsåld, men du kommer behöva betala för 40% av lägenheten till din sambo. Har du inte råd att betala den delen kan det eventuellt bli så att lägenheten tvångsförsäljs.

Jag hoppas jag svarat på de frågor och funderingar du hade. Är det något du fortfarande undrar över lämna en kommentar på Lawlines hemsida så ska jag svara på den så fort jag kan.

Länk till Lawlines bodelningsavtal: http://lawline.se/avtal/bodelningsavtal

Länk till domstolen: http://www.domstol.se/familj/bodelning/

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2780)
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar
2020-11-20 Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (86451)