Bostadsrätt såsom enskild egendom i samboförhållande

Min gamle far och hans sambo har levt ihop i snart 30 år. Hon har under hela tiden haft avsevärt mycket bättre ekonomi än min far och de har aldrig kunnat gifta sig för att hon då skulle förlora sin höga änkepension.

De har bott i fars hus som han hade innan de blev sambor och eftersom hans sambo hade både vinter- och sommarstuga med sig in i förhållandet bestämde de tidigt att betrakta alla fastigheter som enskild egendom och har därför genom alla år stått för sina egna kostnader kring dessa fastigheter. De nya fastigheter som införskaffats genom åren har fortsatt anses vara enskild egendom eftersom detta är en överenskommelse de alltid haft och de har därför aldrig delat vinsterna.

När de blev för gamla för att till dagligdags bo kvar i fars hus, köper han istället ensam en lägenhet för dem att bo i. Då den fortfarande skall anses som enskild egendom skrivs ett avtal som säger att hon har rätt att bo kvar i 2 år om pappa går bort, under förutsättning att hon står för hyran under tiden. Min far har nu blivit dement och bor på ett äldreboende och hans sambo har, i tilläg till både lägenhet på annan ort samt sommarhus nu köpt en bostadsrätt att flytta till. Nu när jag som god man för min far säljer hans lägenhet, kräver hon halva vinsten. Jag hävdar att det är fars enskilda egendom då de levt hela livet under de förutsättningarna, de har det avtal de har kring fars ev. bortgång och han aldrig fått ta del av hennes vinster vid hennes fastighetsaffärer. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att ett samboförhållande upphör när samborna flyttar isär (2§ sambolagen). Det är den samboegendom som samborna hade då samboförhållandet upphörde som då ska bli föremål för bodelning. Samboegendom utgörs endast av bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3§ sambolagen). Enligt denna huvudregel ska alltså bostadsrätten som din far köpte under tiden för samboförhållandet ingå i eventuell bodelning.

Sambor kan dock genom avtal komma överens om att sambolagens regler inte ska tillämpas (9§ sambolagen). I ditt fall har din far och hans sambo avtalat om att bostadsrätten ska vara din fars enskilda egendom. För att avtalet ska gälla krävs att avtalet är skriftligt och undertecknat av båda samborna. Till skillnad från äktenskapsförord behöver ett sådant avtal inte registreras för att vara giltigt.

Avtalet innebär i sin tur att bostadsrätten inte skall ses som samboegendom och det innebär att din fars tidigare sambo inte har någon rätt att rikta anspråk på lägenheten när samboförhållandet har tagit slut. Slutsatsen av detta blir alltså att din fars tidigare sambo inte har rätt att ta del av vinsten i enlighet med deras avtal om att bostadsrätten skall tillfalla din far såsom enskild egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie SödermanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning