Bostadsrätt - befintligt skick

Vi sålde vår bostadsrätt för 6 månader sedan. I frågelistan informerade vi köparen om att inbyggda garderoben och spotlight i köket behöver bytas ut. Nu kontaktar köparen oss och vill att vi ska stå för detta trots att han skrivit på frågelistan. Han klagar även på att mikron inte fungerar samt att handtag till kyl är löst, vad gäller här. Dessa vitvaror är närmare 10 år gamla, vad kan han kräva av oss?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrätt

När det gäller bostadsrätter så räknas dessa som lös egendom och reglerna i jordabalken kommer därmed ej att gälla eftersom denna lag reglerar fast egendom. Därmed är det köplagens regler som reglerar bostadsrätter, köpare och säljare är privatpersoner. Länk: Köplagen

Befintligt skick

Idag köper man bostadsrätter i befintligt skick, det betyder att köparen köper lägenheten med den "inredning" och slitage som finns. Självklart gäller det inte om säljaren ger en särskild utfästelse om att exempelvis spisen fungerar perfekt osv. Därför har köparen en undersökningsplikt.

Undersökningsplikt

Vid köp av lös egendom har köparen en undersökningsplikt enligt 20 § köplagen. I denna paragraf framgår det att en köpare kan inte åberopa fel i efterhand som borde ha upptäckts vid en undersökning, i detta fall bostadsrätten. I vanliga fall anses undersökningsplikten uppfylld om man har gjort en noggrann besiktning av lägenheten. Det ska nämnas att undersökningsplikten för bostadsrätter är inte lika långtgående som för fast egendom, men det krävs trots det en noggrann undersökning.

Dolt fel

Dolda fel är sådana fel som man inte kunnat uppfatta vid en noggrann undersökning, alltså sådana fel som man inte kan lukta, se, höra eller känna. Undersökningen ska därmed vara noggrann och viktigt är att man tänker på om det är en gammal lägenhet, lägenhetens läge med mera.

Undanhålla information

Det finns ingen allmän upplysningsplikt för säljaren, men om det kan röra sig om dolda fel som köparen inte kunnat upptäcka kan det resultera i prisavdrag eller skadestånd. I 19 § köplagen framgår det att även om en vara som sålts i befintligt skick anses vara felaktig om, 19 § 2 p köplagen, säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. (lägenheter säljs i befintligt skick)

Därmed skulle jag säga att du borde informera köpare om detta fel, för att det inte ska påverka dig i efterhand, eftersom du kan bli ersättningsskyldig.

Sammanfattning

Dessa fel som han påpekar att ni ska betala är felaktigt. Jag skulle säga att detta är något som han borde ha undersökt när han köpte lägenheten. Eftersom man köper lägenheten i befintligt skick så är det så lägenheten lämnas över. När det gäller handtagen, de är gamla och slitage uppstår och det är inget konstigt med det. Han skulle i sådana fall enligt mitt tyckte sagt att ni skulle fixat detta innan, eftersom han visste om några av felen. Frågelistan minimerar ert ansvar, eftersom ni upplyser om fel. Detta är något som han borde ha läst igenom, om han inte har gjort det så har han brustit i sin undersökningsplikt. Det ska dock sägas om han har testat micron och undersökt att den fungerar innan så är ni skyldiga att ersätta denna, troligtvis är ni skyldiga att fixa denna. Jag kan tyvärr inte svara i större utsträckning eftersom jag inte har fler detaljer i fallet.

Vänligen,

Sandra WredeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”