Bostadsrätt - andelsöverlåtelse och andrahandsuthyrning

2015-12-31 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej,Jag äger en bostadsrätt som jag hyrd ut i andrahand i några år. Nu tillåter inte min förening att jag hyr ut den längre.Frågan jag har är om min systerdotter skulle köpa in sig på 10% av lägenheten. Skulle det vara tillräckligt ägande för henne att bo i lägenheten utan att föreningen har något att säga till om?En följdfråga är också hur ett sånt köp skulle gå till, dvs hur skriver man papper och behöver hon betala pengarna till mig eller kan jag överlåta 10% av lägenheten till henne.Tack på förhand,Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag besvarar din fråga genom att ange två olika alternativ som eventuellt kan göra att din systerdotter kan fortsätta att bo kvar i lägenheten.

Andelsöverlåtelse

När det gäller bostadsrätter finns viss reglering i bostadsrättslagen, men främst regleras villkoren för bostadsrätten och vem som får bo i den i föreningens stadgar. Därför bör du läsa igenom stadgarna och se om det finns någon paragraf som tillåter att exempelvis 10 %-ägande medför rätt att bo i bostadsrätten (medlemskap i föreningen). Finns en sådan bestämmelse har du alltså rätt att låta din systerdotter bo i lägenheten, under förutsättning att den överlåts till den del som krävs enligt stadgarna. Finns ingen sådan bestämmelse är det möjligt för föreningen att neka medlemskap i föreningen enligt 2 kap 6 § bostadsrättslagen.

Om en överlåtelse är möjlig kan en sådan ske genom exempelvis gåva eller köp. Sker överlåtelsen genom gåva behöver du inte betala någon skatt på överlåtelsen, utan skatten betalas vid eventuell försäljning. Sker överlåtelsen i form av ett köp får du betala skatt beroende på hur stor köpeskillingen är i förhållande till eventuell värdeökning på lägenheten. I båda fallen ska det enligt bostadsrättslagen 6 kap 4 § upprättas ett överlåtelseavtal där bland annat andel och eventuellt pris ska finnas med. Avtalet ska vara skriftligt och skrivas under av er båda.

Det är alltså inte möjligt att svara på om det i ert fall är möjligt att genomföra en överlåtelse, utan att först kontrollera vad som står i stadgarna angående andelsöverlåtelser och vem som får bo i lägenheten.

Fortsätta hyra ut

Att fortsätta hyra ut kan vara möjligt, trots att styrelsen ej ger samtycke. Detta under förutsättning att hyresnämnden lämnar tillstånd enligt 7 kap 11 § bostadsrättslagen. Tillstånd ska enligt lagen lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Eftersom reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter nyligen ändrades, för att underlätta andrahandsuthyrningar, är det inte helt klarlagt vad som krävs för att "skäl" ska anses finnas. Bedömningen ska dock vara relativt generös, just i och med att syftet är att möjliggöra fler andrahandsuthyrningar, så länge det ej sker spekulativt/affärsmässigt.

Om du i första hand vill försöka förlänga andrahandsuthyrningen är mitt råd alltså att du vänder dig till hyresnämnden för en tillståndsprövning. Beroende på vilka skäl du anför kan du på så vis eventuellt fortsätta uthyrningen, trots att föreningen motsätter sig detta. Hur du gör detta kan du läsa mer om på hyresnämndens hemsida (här). Om tillstånd ej medges, eller om ni annars hellre vill se om en överlåtelse är möjlig, bör du läsa igenom föreningens stadgar för att se vilka regler som finns kring andelsöverlåtelser i just din bostadsrättsförening.

Om det uppkommer fler frågor är det bara att du återkommer till oss på Lawline, så kan vi försöka hjälpa dig vidare.

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1107)
2020-11-26 Hur kallar missnöjda medlemmar till extrastämma i bostadsrättsförening?
2020-11-22 Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand
2020-11-21 Störande grannar
2020-11-19 Att ha annan boende i sin bostadsrättslägenhet - när krävs godkännande från styrelsen?

Alla besvarade frågor (86582)