Bostadslägenhet i samboförhållande

FRÅGA
Hej! Jag köpte en nybyggd lägenhet innan den var färdigbyggd, och var singel när jag gjorde det! Sen några månader efter det blev jag tillsammans med en tjej jag fortfarande är tillsammans med! Hon flyttade in i min lägenhet när den var klar! Kan den ingå som bådas egendom i sambolagen eller hur funkar det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag skulle vilja börja med att förtydliga att ett samboförhållande inte förändrar sambornas respektive ägandeförhållanden. Varje sambo har fortfarande ensam äganderätt till sin egendom och ingen egendom blir samägd, såvida inte samborna ifråga har kommit överens om det. En sådan överenskommelse kan förvisso vara antingen tyst eller uttalad, men den inträder inte per automatik med samboförhållandet.

Den bestämmelse i sambolagen (2003:376) som du sannolikt avser är 3 § (här), enligt vilken sambornas gemensamma bostad och bohag i regel utgör samboegendom om egendomen ifråga har förvärvats för gemensam användning. Att egendomen utgör samboegendom innebär att båda samborna har ett anspråk på den om samboförhållandet tar slut. Om så sker kan nämligen en av samborna begära att all samboegendom fördelas mellan dem båda i en bodelning.

Vad innebär då detta i ditt/ert fall? Först och främst måste vi konstatera att ni lever i ett samboförhållande, annars är sambolagen inte alls tillämplig. I 1 § sambolagen (här) stadgas att begreppet sambor avser "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Min bedömning utifrån detta är att det är sannolikt att ni är sambor i sambolagens mening och att sambolagen är tillämplig på ert förhållande. I och med att ni båda bor i din lägenhet är den dessutom er gemensamma bostad i den mening som avses i 3 och 5 §§ sambolagen. Eftersom du köpte lägenheten innan ni beslutade att flytta ihop, har den dock inte förvärvats för gemensam användning (se 3 §). Därmed är lägenheten inte heller samboegendom.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?