Bostadsköp och samboavtal

Hej!

Jag skaffade mig en bostadsrätt, ett nybygge för 2år sedan. Vid köptillfälle var det investeringssnyfte men med åren som gick bestämde jag mig att flytta in och ta med flickvännen. Räknas detta som sambo och då faller under sambolagen? Då syftet inte var att flytta ihop alls i början.

Om så är fallet hur bevisar man det vid en tvist att det inte var syfte att bo ihop.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När du och din flickvän flyttar ihop, kommer ert förhållande att betraktas som ett samboförhållande enligt sambolagen. Lagens regler blir därmed tillämpliga på er. Enligt 8 § sambolagen skall ,när ett samboförhållande upphör, all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär det. Enligt 3§ sambolagen utgör bostad och bohag som köpts under eller till samboförhållandet samboegendom. Eftersom du köpt bostadsrätten för investeringssyfte och innan du ingått i ett samboförhållande, har du inte förvärvat den för gemensam användning pga ett samboförhållande. Din flickvän (sambo) bör i så fall inte ha rätt till hälften av bostadsrätten vid en eventuell separation.

För att vara på säkra sidan kan du och flickvännen upprätta ett samboavtal som reglerar vad som ska ingå vid en eventuell bodelning och på så sätt göra avvikelser från sambolagens bodelningsregler. Ni kan enkelt att göra detta genom att ta hjälp av vår avtalstjänst , se samboavtal.

Slutligen är det värt att notera att det finns en rätt för den sambon som bäst behöver bostaden att överta denna. Rätten går inte att avtala bort genom ett samboavtal , se 9§ och 22§ sambolagen. Att bostaden inte utgör samboegendom har ingen betydelse i denna situation. Bestämmelsen tar främst sikte på situationen där samborna har barn tillsammans och den sambo som ska bo med barnet oftast har störst behov av bostaden. Dock ska den sambo som övertar bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Det är inte möjligt att bevisa att syftet inte var att bo ihop när ni redan har flyttat ihop utan det enda som kan skydda dig vid en eventuell separation är att upprätta ett samboavtal.

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning