Bostad vid skilsmässa

2016-04-06 i Bodelning
FRÅGA
Om båda parter vill ha huset och köpa ut den andre vid en skilsmässa och man inte kommer överens vad händer då?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Om parterna inte kan komma överens om vem som ska överta bostaden i samband med en skilsmässa och båda vill bo kvar i denna så säger lagen att det är den som har störst behov av bostaden som får bo kvar i densamma. Det görs då en rättslig behovsprövning av vem som har störst behov av bostaden.

Vid denna behovsprövning tas framförallt hänsyn till om någon av parterna har vårdnaden av barn. Skulle så vara fallet så fäller det ofta avgörandet och det blir då den den som har hand om barnen som får bo kvar i huset, då denna parten oftast bedöms ha störst behov av bostaden.

Finns det inte barn inbladade eller ska barnen bo lika mycket hos båda parter så görs det en bedömning av varje enskilt fall där man kollar på övriga omständigheter, såsom om någon av parterna har lättare eller svårare att skaffa annan bostad. Det kan alltså handla om ekonomi eller vilka möjligheter man har att få bostad via kontakter, släkt eller föräldrar.

Slutligen vill jag nämna att om en av parterna bedöms ha störst behov av bostaden och får överta densamma i samband med en skilsmässa så skall den andra parten fortfarande kompenseras ekonomiskt för bostadens värde.

Vill ni ha hjälp att upprätta ett bodelningsavtal så kan ni få det på lawline.se/boka. Skulle ni vilja ha vidare hjälp och rådgivning avseende vad som gäller för bostaden i samband med en skilsmässa så rekommenderar jag er att ta hjälp av någon hos Familjens Jurist som är expert inom området, det kan du göra här.

All lycka till i framtiden.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86933)