Bostad vid samboseparation

FRÅGA
Hej. Min sambo valde att lämna mig och vår dotter för ca 8 månader sen. Han flyttade efter 1 månad. Vi blev kvar i vårt gemensamma hus medans han flyttade till en hyresrätt. Han står fortfarande som delägare 50%. Nu ska vi försöka att lösa allt med våra gemensamma lån. Men jag har en fundering? Jag har dom månader som jag bott själv fått betala amortering , räntor själ och alla andra fasta utgifter på huset för han har vägrat att hjälpa till. Kan jag räkna bort något vid en bodelning? Är det något speciellt jag bör tänka på? Väldigt tacksam för svar. Med vänlig hälsning Anette
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Eftersom ni har varit sambor, är sambolagen (se här) tillämplig. Varje sambo har då enligt 8 § inom ett år i princip rätt att begära bodelning.

När man gör detta ser man först på hur mycket av samboegendomen respektive person äger. Som samboegendom räknas naturligtvis bland annat bostaden. Ni båda äger 50 % var av den. Från respektive andel dras av de skulder personen har (det vill säga från din andel dras dina skulder av, och från hans andel dras hans skulder av) innan egendomen läggs ihop. Här räknas dock i första hand bara de skulder som har något med samboegendomen att göra, till exempel huslån. Övriga skulder spelar in, så länge de inte kan få täckning av annan egendom som respektive person äger. Efter en sådan här uträkning delas egendomen lika.

Uträkningen av allt detta sker enligt vad samborna ägde den dag förhållandet upphörde, det vill säga i ditt fall när han flyttade. Tyvärr påverkar i princip inte senare egendomsförändringar bodelningen. Därför kan du inte kräva någon ersättning eller dylikt för de flesta av bostadskostnaderna. Om du har betalat ränta på ett gemensamt lån utan att den andre har betalat något, kan du dock förmodligen kräva ersättning. Om lånet endast står på dig är detta tyvärr inte möjligt, men i så fall skall ju hela huslånet dras från din andel i huset vid bodelningen, och du kommer att få en större andel av huset.

Två exempel kan hjälpa till att förklara det sagda:

Exempel 1:

A och B är sambor, men separerar i april 2012 genom att B flyttar. Den enda samboegendomen är det gemensamma huset, värt 1000000 kr. Huset ägs till 50 % av vardera A och B, och huslånet på 900000 kronor står till 50 % på vardera A och B. Förutom samboegendomen har A egendom värd 150000 kr och skulder på 100000 kr.
I januari 2013 begär A bodelning. Samboegendomen är som sagt 500000 per person kr. Från dessa 500000 dras för varje person 900000/2=450000 kr. A:s skuld på 150000 kr har dock ingenting med samboegendomen att göra, och har täckning i A:s övriga egendom. Den räknas därför inte in. Det som återstår av samboegendomen är100000 kr. Varje sambos lott av detta blir 50000 kr.


Det praktiska resultatet är att båda behåller sin andel i bostaden men också sin skyldighet att betala lånet.

Exempel 2:

A och B är sambor, men separerar i april 2012 genom att B flyttar. Den enda samboegendomen är det gemensamma huset, värt 1000000 kr. Huset ägs till 50 % av vardera A och B, och huslånet på 900000 kronor står till 100 % på A. Förutom samboegendomen har A egendom värd 150000 kr och skulder på 100000 kr.
I januari 2013 begär A bodelning. Samboegendomen är som sagt 500000 per person kr. Från dessa 500000 dras för A huslånet på 1000000 kr. A:s skuld på 150000 kr har dock ingenting med samboegendomen att göra, och har täckning i A:s övriga egendom. I varje fall blir vad A lägger till bodelningen 0 kr. B bidrar till bodelningen med 500000 kr, eftersom inga skulder finns som räknas av. A och B delar därefter på denna summa, vilket blir 250000 kr var.

Det praktiska resultatet är att B är skyldig A 250000 kr, och att A förblir skyldig att betala huslånet.

I båda fallen har den sambo som bäst behöver bostaden, exempelvis A som fortfarande bor där, rätt att överta denna. I så fall måste dock B kompenseras.

Det hittills sagda utgår från vad som står i lagen, men det är förstås alltid möjligt ,och ofta enklare, att komma överens på annat sätt.

Lycka till, och hoppas att svaret var till någon hjälp!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2659)
2020-07-11 Bodelning samt arvsrätt i samboförhållande
2020-07-10 Kan en ideell andel i fastighet utgöra samboegendom?
2020-07-10 Ingår huset i bodelning mellan sambor?
2020-07-09 Hur påverkar min skuldsanering min sambos ekonomi?

Alla besvarade frågor (81824)