Bostad som samboegendom

FRÅGA
Köpte min läg. 2010 för 2,5 milijoner. Om min tjej flyttar in och vi sedan kanske delar på oss, kan hon kräva halva köpeskillingen av lägenhetsförsäljningen?Glömde komplettera min förra expressfråga (skickad den 16-10-24) med denna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När två personer som inte är gifta bor tillsammans är sambolagen (2003:376) oftast tillämplig på förhållandet. Av 1 § i den lagen följer att "med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". "Stadigvarande förbindelse" innebär att det inte ska vara en alltför kortvarig förbindelse. Samborna ska också vara i ett "parförhållande" och ha ett "gemensamt hushåll". Är dessa kriterier uppfyllda för dig och din tjej kommer sambolagen alltså att gälla för er.

När två personer är sambor gäller enligt 3 § sambolagen att deras gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Kravet på att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning innebär att egendom som en av samborna förvärvat innan de flyttar ihop normalt inte utgör samboegendom. Undantag kan gälla i fall där egendomen förvärvas precis innan man flyttar ihop. Eftersom du köpte din lägenhet för sex år sedan kommer den med andra ord inte vara samboegendom. När ett samboförhållande upphör ska bara samboegendom fördelas mellan samborna enligt 8 § sambolagen.

Det finns dock en speciell regel rörande bostad i 22 § sambolagen. När en sambo innehar en gemensam bostad med hyres- eller bostadsrätt och den inte utgör samboegendom har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det. Förutsatt att du och din sambo inte har eller har haft barn tillsammans krävs alltså synnerliga skäl för att hon ska få ta över bostaden som samboförhållandet upphör. Om 22 § är tillämplig och en sambo väljer att överta bostaden ska denne enligt tredje stycket i 22 § ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Hoppas detta var ett tillräckligt svar på din fråga! Om du vill att jag ska utveckla någon del av svaret är det bara att skriva en kommentar om det.

Gustav Sannegård
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2754)
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?

Alla besvarade frågor (85199)