Bostad som införskaffats innan samboförhållandet inleddes

Min pojkvän ska flytta in i min lägenhet (bostadsrätt) temporärt tills han hittat en egen ny lägenhet. Hans nuvarande bostad (hyresrätt) görs om till studentbostad och han får därmed inte längre bo kvar. Vad händer om vi inte skriver på ett samboavtal och om vi skulle göra slut? Säg t ex. Inom ett halvår. Min mamma står även med som låntagare på bolånet, hur påverkar detta om vi inte skriver samboavtal? Och när är det bra/viktigt att skriva ett samboavtal? Tänker om det dröjer innan min pojkvän får tag på en ny lägenhet.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör, exempelvis om samborna flyttar isär, ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Den egendom som ingår vid en bodelning mellan sambor är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta innebär att om du införskaffat bostadsrätten innan det var på tal om att din pojkvän skulle flytta in i, ingår inte bostaden i en eventuell bodelning. Se 1-3, 5-6 och 8 §§ sambolagen (2003:376).

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning