Bostad som införskaffats innan samboförhållandet inleddes

FRÅGA
Min pojkvän ska flytta in i min lägenhet (bostadsrätt) temporärt tills han hittat en egen ny lägenhet. Hans nuvarande bostad (hyresrätt) görs om till studentbostad och han får därmed inte längre bo kvar. Vad händer om vi inte skriver på ett samboavtal och om vi skulle göra slut? Säg t ex. Inom ett halvår. Min mamma står även med som låntagare på bolånet, hur påverkar detta om vi inte skriver samboavtal? Och när är det bra/viktigt att skriva ett samboavtal? Tänker om det dröjer innan min pojkvän får tag på en ny lägenhet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör, exempelvis om samborna flyttar isär, ska bodelning ske om någon av samborna begär det. Den egendom som ingår vid en bodelning mellan sambor är sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Detta innebär att om du införskaffat bostadsrätten innan det var på tal om att din pojkvän skulle flytta in i, ingår inte bostaden i en eventuell bodelning. Se 1-3, 5-6 och 8 §§ sambolagen (2003:376).

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2731)
2020-09-26 Kan en sambo begära bodelning efter att tidsfristen löpt ut?
2020-09-25 Hur blir det med det jag investerar i min sambos hus om vi går isär?
2020-09-25 Har min sambo rätt till hälften av mitt hus och mina möbler?
2020-09-23 Hyresvärd och hyresgäst - sambor?

Alla besvarade frågor (84505)