Bostad och annan egendom förvärvad innan samboförhållande

FRÅGA
Är sambo och äger en bostadsrätt som jag bott i många år innan min sambo flyttat in. Jag bekostar själv all reparation m.m. Detta kan väl inte bli samboegendom?Hur bevisar jag, vid ev isärflyttning eller dödsfall, att lösöre som jag ägt före samboförhållandet är min egendom? Vi har skild ekonomi och delar endast på driftkostnader.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om sambolagen

Regler om samboegendom finns i sambolagen som du hittar här. Om ett samboförhållande upphör genom separation eller dödsfall kan en bodelning genomföras. I bodelningen ingår bara samboegendom enligt SamboL 8§. Samboegendom är som huvudregel gemensam bostad och gemensamt bohag enligt SamboL 3 §. Definitionen av gemensamt bohag finner du i SamboL 7 §. Det är möbler, köksutrustning, hemelektronik och andra saker avsedda för det gemensamma hemmet. Förutsättningen för att bostad och bohag ska räknas som samboegendom är att det förvärvats för er gemensamma användning. Om en sak förvärvas före samboförhållandet förutsätts det inte vara förvärvat för gemensam användning. För att klargöra vad som ska gälla för sambor om förhållandet upphör kan det upprättas ett samboavtal enligt SamboL 9 §.

Bostadsrätten

Du har bott i bostadsrätten flera år innan din sambo flyttade in. Jag utgår därför från att du vid förvärvet inte planerade att bostaden skulle användas gemensamt av dig och din partner. Eftersom den då inte är förvärvad för ert gemensamma användande, så stämmer det att den inte utgör samboegendom. Vid en bodelning kommer din bostadsrätt inte ingå.

Övrig egendom

Vad gäller övrig egendom är det bara gemensamt bohag förvärvat för ert gemensamma användande som kan bli föremål för bodelning. Din fråga gäller saker du ägt sedan tiden före ert samboförhållande. De här sakerna kan antas inte vara förvärvade för gemensamt användande och är därför inte samboegendom som ska ingå i bodelning. Du kan bl. a. bevisa detta genom att uppvisa kvitton, överlåtelseavtal m.m. med datum från tiden före samborelationen. För att undvika konflikter i framtiden är det alltså bra att spara sådana handlingar - särskilt för värdefullare föremål.

Slutligen kan sägas att ett enkelt sätt att försäkra sig om vad som ska gälla om du och din partner väljer att göra en bodelning i framtiden är att upprätta ett samboavtal. Ni kan i ett samboavtal komma närmre överens om en bodelning ska göras enligt sambolagen och om viss egendom inte ska ingå. Vi på Lawline hjälper gärna till med att upprätta samboavtal. Denna tjänst hittar du här.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2757)
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?

Alla besvarade frågor (85279)