FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal14/08/2019

Bostad måste vara förvärvad för gemensam användning för att ingå i bodelning

Hej,

Jag har ett boende som en kvinna ska flytta in med mig i. Kvinnan ligger i skillsmässa med sin man, men han vägrar skriva på papperna så juridiskt är hon fortfarande gift med honom. Måste vi skriva någonting för att förhindra att han kan göra anspråk på bostaden? Eller för min del, jag vill inte att hon ska kunna göra anspråk (besittningsrätt?)på bostaden så länge hon är gift. När hon är separerad så tänker vi bli sambos, men fram tills dess så kommer hon vara inneboende

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När makar skiljer sig måste man genomföra en bodelning där man delar upp sin egendom mellan sig (9 kap 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska endast egendom som makarna ägde vid tidpunkten då talan om skilsmässa väcktes ingå (9 kap 2 § äktenskapsbalken). Detta innebär att allt som din framtida sambo förvärvar efter talan om skilsmässan väckts, som t.ex. intjänad lön, gåvor eller saker som man köpt, inte ska ingå i bodelningen.

När det kommer till din bostad har din framtida sambos make definitivt inga anspråk. Han kommer inte att kunna få ta del av din bostad. Inte heller din framtida sambo har några anspråk på din bostad. Juridiskt kommer ni inte att kunna bli sambos förrän hon har skilt sig (1 § sambolagen). Även efter att ni har blivit sambos kommer hon inte att ha något anspråk på bostaden. Det är fortfarande du som kommer vara ägaren och detta är inte något som förändras för att man blir sambos. Ifall samboförhållandet skulle ta slut och någon av er begär bodelning ska din bostad inte ingå i bodelningen. Enligt lag är det endast bostad som har förvärvats för gemensam användning som ska ingå i en bodelning (3 § sambolagen). I och med att du redan äger bostaden är den inte förvärvad för gemensam användning. Skulle du däremot sälja din bostad och köpa en ny med avsikten att ni ska bo där gemensamt kommer den att anses vara förvärvad för gemensam användning och ingå i en bodelning. För att din framtida sambo ska kunna göra anspråk på din nuvarande bostad krävs det att hon blir delägare, t.ex. genom att hon köper en del av bostaden.

Ni behöver alltså inte skriva något dokument eller liknande.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare