Bostad förvärvad för gemensam användning?

Hej, jag har levt i samboförhållande sedan 1991, min sambo hade köpt radhuset några månader innan. Han står som ägare. Därefter har vi betalat avgifterna gemensamt, jag står även med på hälften av lånet som vi har tagit därefter för att renovera.

Nu undrar jag vilka rättigheter jag har vid separation. Vi har bestämt att han ska bo kvar. Hur beräknar man hur stor summa jag har rätt till? Våra barn är vuxna.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag utgår från att din huvudfråga handlar om vilka rättigheter du har till radhuset vid en separation. Om en separation blir verklighet, kan ena, eller båda sambon/samborna påkalla bodelning. Det finns inget krav på att en bodelning måste förrättas. Om ni är överens kan ni istället dela upp egendomarna utifrån era önskemål. Om en bodelning begärs, ska endast vissa tillgångar ingå, medan resten utesluts och ska sålunda delas upp efter äganderätten till sakerna.

Vill en sambo att bodelning ska ske, måste en begäran om bodelning framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning ingår de tillgångar som fanns den dagen då samboförhållandet upphörde. Tillgångar och skulder som uppstått efter denna dag, är undantagna från bodelningen. Det är enbart samboegendom som ingår i bodelningen (8 § sambolagen). I samboegendomen ingår sambornas gemensamma bostad och bohag, om inte de gjorts till enskild egendom genom exempelvis gåva (3 och 4 §§). Samboegendomen måste även vara förvärvad i syfte att ni gemensamt ska använda den. Detta innebär att egendom som ni själva ägde innan samboförhållandet är som huvudregel inte samboegendom.

Kärnfrågan är i ert fall om radhuset kan anses vara gemensamt förvärvad, trots att radhuset förvärvades av ena partnern en tid innan samboförhållandet inleddes. Även om endast den ena sambon bekostat köpet av bostaden och är ensam ägare till bostaden, utgör bostaden ändå samboegendom om den är förvärvad för gemensam användning. Men som sagt, är huvudregeln att en bostad inte är samboegendom om den förvärvats före samlevnaden. Om din sambo, vid tidpunkten för förvärvet av radhuset, hade för avsikt att ni skulle bo tillsammans, är det möjligt att bostaden ses som samboegendom. Fanns ingen sådan samlevnadsavsikt när radhuset förvärvades, utgör det inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen.

Skälet till att det är av vikt att bedöma om radhuset är samboegendom eller inte, är att ni annars inte ska dela lika på värdet av huset. Vid en bodelning ska en likadelning ske av tillgångarna som ingår i bodelningen (14 §). De återstående tillgångarna ska ni själva behålla. Detta medför att om ena sambon står som ägare på radhuset, kommer denna person att behålla huset, utan skyldighet att dela på värdet av det.

För att sammanfatta det som sagts ovan så kan ni begära bodelning vid en separation. Genomförs en bodelning ska bara samboegendom ingå. Samboegendomen måste vidare vara förvärvad för gemensam användning. Radhuset i er situation är köpt flera månader innan samboförhållandet påbörjades, varför det som huvudregel inte utgör samboegendom, med anledning av att radhuset inte anses förvärvad för gemensam användning. Om radhuset inte ingår i en bodelning, kommer det som utgångspunkt tillfalla personen som äger bostaden.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”