FrågaAVTALSRÄTTAvtal24/04/2016

Borttappat kontrakt

Jag har lånat ut min häst på ett fodervärdsavtal. Dock har jag nu tappar bort delar av kontraktet i och med flera flyttar. Det är huvuddelen jag har tappat bort och har endast en av bilagorna. Vad gäller här? Kan jag be om en kopia från fodervärden? Vad händer om hon vägrar detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att du har tappat bort kontraktet resulterar inte i att avtalet inte är bindande. Trots att du har tappat bort kontraktet är således fodervärdsavtalet till alla delar lika bindande som då ni ingick avtalet. Det faktumet att du har tappat bort kontraktet (som kan sägas endast utgöra ett bevis för att avtal ingåtts och på vilka villkor) medför således enbart att du får svårare att visa att ett avtal föreligger och vilka villkor avtalet innehåller.

Jag föreslår därför att du som du nämner helt enkelt frågar din avtalspart (fodervärden) om att få kopiera dennes kopia av kontraktet, för att du på så sätt ska kunna vara säker på att en skriftlig version finns.

Hoppas svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Lawline RådgivareRådgivare