Borttappad bankbok

Jag har ett gammalt sparkonto på Swedbank som är kopplat till en bankbok. Efter många år och några flytt vet jag inte var bankboken är. Men jag ville ändå säga upp kontot för jag behövde pengarna. På banken gjorde de en anmälan om detta men pengarna kunde jag inte få eftersom bankboken saknades. De skrev en anmälan om detta och skickade till sin avdelning som handhar detta. Det kan ta upp till tio år innan jag får mina pengar! Hur är detta möjligt? I dagens digitala samhälle är det ju enkelt att avsluta kontot och betala ut pengarna till mig. Jag har givetvis legitimerat mig. Så även om bankboken skulle dyka upp nånstans i framtiden är ju kontot avslutat. Är det verkligen lagligt att banken undanhåller mina pengar från mig i upp till tio år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Varför vill inte banken betala?

Ditt anspråk på pengarna på ditt sparkonto utgör en fordran mot banken. Du har alltså ett betalningsanspråk mot banken. För att banken ska vara skyldig att utbetala pengarna krävs det att du kan visa upp bankboken (lag om bank- och finansieringsrörelse 9 kap 4 § och skuldebrevslagen 32 §). Bankboken har på detta vis en berättigande verkan för dig – har du inte den är banken inte skyldig att betala.

Eftersom du har tappat bort din bankbok kan du inte visa upp den för banken och banken är således inte heller skyldig att utbetala pengarna. Pengarna är dock fortfarande dina. Anledningen till att banken tvekar med utbetalningen är om följande scenario skulle inträffa:

Du legitimerar dig för banken och banken betalar ut dina sparpengar till dig för att vara tillmötesgående – trots att du inte har bankboken. Några veckor senare kommer en främmande person med din bankbok och påstår sig, i god tro, ha köpt den av dig. I bankboken står det att det ska finnas pengar på sparkontot och främlingen begär ut dessa av banken. I detta fall hamnar banken i ett svårt bevisläge. Om inte banken kan bevisa att du var rätt person att betala till, och inte främlingen, måste banken betala igen till främlingen (skuldebrevslagen 22 och 32 §§).

Vad kan du göra?

För att undvika att det uppmålade scenariot inträffar kan man ogiltigförklara bankboken. Detta görs efter en ansökan från dig enligt lag om dödande av förekommen handling 2-4 §§. På detta vis elimineras risken för att en annan person i framtiden riktar ett betalningsanspråk mot banken med stöd i bankboken. Banken blir i sin tur skyldig att utbetala pengarna till dig. En sådan ansökan görs hos Kronofogden. Alternativt kan du göra en ansökan om efterlysning av bankboken via bankstyrelsen. Inkommer ingen person med bankboken inom sex månader efter en sådan efterlysning har du rätt att få pengarna utbetalda (14 § lag om dödande av förekommen handling).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Måns HellbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”