Bortrövande av barn till annan än vårdnadshavare

2015-12-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Fadern till mitt barn (5år) har lämnat sonen hos hans farfar utan min vetskap och själv rest till USA. Vi är på väg in i en vårdnadstvist och jag undrar om jag kan hämta mitt barn? jag har ej träffat sonen på 1,5 månader snart.. Pga att sonens pappa ej låter mig. Vi har gemensam vårdnad men han beter sig dom att han har ensamrätt. Han svarar ej i telefon och ringer heller inte upp. Vad kan jag göra?
SVAR
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad gäller att båda föräldrar har en rättighet och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets angelägenheter enligt sjätte kapitlet elfte och trettonde paragraferna föräldrabalken(FB) (se här och här).

Att göra såhär är ett brott enligt brottsbalkens bestämmelse i sjunde kapitlet fjärde paragrafen (se här). Att ta barnet från en som har vårdnad även om båda i detta fall har vårdnad är ett brott enligt sjunde kapitlet fjärde paragrafen brottsbalken. Detta kan du anmäla till polisen. Du skulle kunna försöka hämta tillbaka barnet eftersom detta inte är ett brott så länge barnets farfar inte har vårdnad om det, om det är moraliskt korrekt kan jag däremot inte svara på.

Nedanför är lite om vårdnadstvisten.

Föräldrar får bestämma tillsammans hos vem barnet ska bo hos enligt sjätte kapitlet 14a paragrafen i FB, kan de inte komma överens bestämmer rätten vem barnet ska bo hos (se här). Detta avtal måste däremot godkännas av socialnämnden.

Eftersom ni inte verkar komma överens om var barnet ska vara blir det nog relevant att ansöka om att rätten säger vem barnet ska bo hos. Ett interimistiskt yrkande om boende får ske. Det interimistiska yrkandet kan leda till ett interimistiskt beslut som är ett beslut rätten tar om vem barnet ska bo hos, detta beslut tas väldigt fort och är gällande fram tills den slutgiltiga domen kommer, enligt sjätte kapitlet 20 paragrafen (se här). Eftersom den ena föräldern inte befinner sig i Sverige är det troligtvis hos dig barnet kommer bo tills er vårdnadstvist är avslutad.

Då det gäller frågor om vårdnad så ska rätten där barnet är skrivet ta hand om ärendet enligt sjätte kapitlet 17 paragrafen (se här).

En förälder som inte har vårdnad ska ha rätt till umgänge enligt 15 paragrafen FB (se här). Detta umgänge kan ske via telefon, skype eller dylikt.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85217)