Bortkommet avtal, processekonomi

2019-01-23 i Avtal
FRÅGA
Ett skivbolag har givit ut en artists musik och hävdar att artisten har skrivit under ett avtal. Artisten säger att det inte finns något avtal och ber skivbolaget visa det underskrivna avtalet. Skivbolaget säger sig inte veta var avtalet är just nu, men ska plocka fram det i framtiden. Hur lång tid ska skivbolaget få på sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga regler om vid vilken tidpunkt man måste visa att ett avtal träffats, förutom när det exempelvis ska presenteras som bevis i en rättegång. Eftersom det i det här fallet är artisten som kan förväntas inleda processen borde det ju ligga i skivbolagets intresse att plocka fram avtalet så snart som möjligt. Samtidigt ligger det i artistens intresse att bara inleda en process om han tror att han kan vinna, och då är det rimligt att ge skivbolaget tid att plocka fram avtalet, så att processen kan undvikas. Hur lång tid? Så lång tid som artistens tålamod tillåter, och vad han anser vara rimligt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1117)
2019-05-23 Har jag möjlighet att få försäkringsbolaget att återbetala premiebetalning för en försäkring som jag inte gett mitt uttryckliga godkännande för?
2019-05-20 Vem ingås avtal om lokal med, mig eller mitt aktiebolag?
2019-05-18 Vad behöver ett avtal om försäljning av bil innehålla?
2019-05-15 Vad innebär avtalsfrihet?

Alla besvarade frågor (69301)