Bortglömd arvinge, var ska jag vända mig?

FRÅGA
HejJag vet inte om mitt förra försök (19 sep -17) ang. en juridisk fråga nådde er så jag provar att ställa den igen.Min biologiska far avled 31 mars 2009 jag inte visste vem han var förrän jag var i 40 års åldern men tog kontakt med honom 1993 och hade sporadisk kontakt med honom tills han avled. Någon gång under de sista 5 åren som han levde ringde en man till mig men jag kommer inte ihåg namnet på honom men han var boupptecknare för någon släkting till min far och ville ha min fars adress för han skulle skicka en utbetalning till honom. Jag gav honom adressen och min far fick en utbetalning så långt stämmde det men denna boupptecknare sa även till mig att det fanns stora arv att vänta antingen till min far eller till mig. Min far gick bort och jag har aldrig hört något mer och undrar nu om jag kan blivit "bortglömd" eller förbisedd ang. dessa arv som bouppteckningsmannen sa skulle komma? Vart kan jag vända mig för att få reda på om det finns några pengar att vänta? Är numera pensionär och just nu har jag inte råd att betala för rådgivning.Tacksam för svar.Med vänlig hälsningM. Karlsson
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Dödsbo har en skyldighet att kalla på kända dödsbodelägare inför bouppteckningen, och om det inte går tar Skatteverket över kallelse- och delgivningsuppgiften. Dödsbodelägare är arvingar och testamentstagare. Om någon dödsbodelägare vistas på okänd plats, gör Skatteverket en kungörelse i Post- och telestyrelsen. Dödsbodelägaren har därefter 5 år på sig att göra anspråk på arvet. Om någon varit försumlig i sin kallelseskyldighet som ansvarig över dödsbo och detta lett till att du gått miste om din arvsrätt, kan denna person bli skadeståndsskyldig för detta belopp till dig. Skadeståndsanspråk på rena förmögenhetsskador preskriberas som huvudregel efter 10 år. Om den som har rätt till anspråk på arv är missnöjd med arvsfördelningen så kan personen klandra arvskiftet i en stämningsansökan inom fyra veckor från det att personen delgivits arvskifteshandlingen. Eventuell stämningsansökan skickas in till den tingsrätt där den avlidne hade sin hemvist vid sin bortgång.

Du ska kontakta Skatteverket för att få fram all information kring bouppteckningen vid både din fars och släktings bortgång. Dessa är offentliga handlingar och ska enligt offentlighetsprincipen finnas tillgängliga för allmänheten att ta del av. Skatteverket har för övrigt även en serviceskyldighet som innebär att de måste svara på frågor, upplysa, ge vägledning och råd samt annan liknande hjälp när den enskilde söker få det i en enskild fråga.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att jag fick hjälpa dig!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95696)