Bortadopterat barn har ej arvsrätt efter biologisk förälder

FRÅGA
Bortadopterat barn 1971. har barnet arvsrätt från biologiska modern?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret på frågan berörs lagarna ärvdabalken och föräldrabalken, dem kan du se här respektive här.

Arvsrätt vid adoption

Huvudregeln vid arv är att den bortgångne personens bröstarvingar ärver (2 kap. 1 § ärvdabalken). Efter en genomförd adoption likställs ett adopterat barn med ett biologiskt barn (se 4 kap. 8 § föräldrabalken). Det innebär att adopterade barn har samma rätt till arv efter föräldern som om de varit personens biologiska barn. Från och med den 1 juli 1971 görs inte längre skillnad på adoption som skett före den 1 juli 1959, så kallad svag adoption, och på adoption som skett efter det, så kallad stark adoption. En adoption gjord 1971 är alltså en så kallad stark adoption.

Svag adoption

En svag adoption innebar bland annat att adoptivbarnet hade en begränsad arvsrätt från sina adoptivföräldrar och bandet till de biologiska föräldrarna var inte helt avklippt. De biologiska föräldrarna hade då en viss underhållsskyldighet. Denna form av adoption finns som sagt inte kvar.

Stark adoption

En stark adoption innebär att adoptivbarnet får samma ställning som adoptivföräldrarnas bröstarvingar (dvs biologiska barn). En stark adoption innebär också att de rättsliga banden klipps helt mellan adoptivbarnet och de biologiska föräldrarna. Adoptivbarnet ska efter adoptionen anses som barn till adoptivföräldrarna och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär alltså att ett barn som blivit bortadopterat inte ärver sina biologiska föräldrar. Numer är alla adoptioner starka adoptioner.

Testamente

Ett bortadopterat barn har ingen arvsrätt efter sina biologiska föräldrar men det hindrar inte att det bortadopterade barnet ärver dem genom testamente. De biologiska föräldrarna kan ju välja att testamentera till det bortadopterade barnet.

Sammanfattning

Eftersom att alla adoptioner numer är starka adoptioner, oavsett när de är gjorda, har det bortadopterade barnet inte arvsrätt efter den biologiska modern. Det bortadopterade barnet har endast rätt till arv om den biologiska modern har testamenterat till det bortadopterade barnet.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Skulle det finnas några oklarheter eller liknande är du varmt välkommen att höra av dig till mig på isabel.frick@lawline.se.

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (963)
2021-09-25 Vad händer med en skuld när någon avlider?
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?

Alla besvarade frågor (95865)