Borgensman - Kreditundersökning och låneutrymme

2016-06-23 i EKONOMI
FRÅGA
Påverkas borgensmannens egna Låneutrymme vid ett åtagande och är det menligt vid en kreditundersökning för borgensmannen? Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Oss på Lawline med din fråga,

Jag kommer först att klargöra bakgrunden kring borgensman, för att göra mitt slutgiltiga svar tydligare.

Borgensåtagandet
Ett borgensåtagande är en slags säkerhet för att en borgenär (i ditt fall är borgenären den s.k. långivaren, ex. en bank) ska låna ut sina pengar. Den som går i borgen för någon annan kallas för borgensman. Borgensåtagandet innebär att borgensmannen tar på sig att betala gäldenärens skuld i händelse av att gäldenären själv inte kan betala. (Gäldenär är således den som egentligen tar själva lånet, men där du som borgensman blir en säkerhet att denne kan betala tillbaka lånet). Det du som borgensman gör är alltså inte att ta på sig ett ansvar gentemot gäldenären, utan du tar på dig ett ansvar gentemot den borgenär som lånat ut pengarna. Kan inte gäldenären betala, kommer du att få betala!

Proprieborgen
Går du dessutom i en s.k. proprieborgen, innebär det att borgenären kan, när lånet är förfallet, välja mellan att kräva dig som borgensman på betalning eller gäldenären UTAN att för den sakens skull se efter om gäldenären kan betala. Du går således i borgen, "såsom för egen skuld" och blir omedelbart betalningsskyldig om gäldenären inte betalar! Här spelar det således ingen roll om gäldenären inte KAN betala, utan du kommer att få betala om borgenären vill att du ska betala. Därefter har du s.k. regressrätt mot gäldenären. Dvs. om du får betala istället för gäldenären, så kan du kräva tillbaka de pengar du har fått betala till borgenären av gäldenären.

Ett kort exempel gällande proprieborgen: Om gäldenären tar ett lån på 1000kr som ska vara betalt den 31/6 och du går i borgen som borgensman. Den 1/7 har borgenären inte fått in någon betalning. Har du gått i s.k. proprieborgen, kan borgenären omedelbart välja att antingen kräva dig eller gäldenären på betalning, OAVSETT om gäldenären kan betala. Om du då får betala dessa 1000kr, kan du därefter vända dig till gäldenären för att få tillbaks dessa pengar du har fått betala.

Proprieborgen är idag väldigt vanligt, då de flesta långivare vill ha en god säkerhet för att vara säkra på att få sitt lån återbetalt!

Slutsats
Med ovan nämnda fakta i åtanke så är det således logiskt att ditt egna låneutrymme vid ett åtagande som borgensman påverkas. Går du i proprieborgen är det än dock tydligare att låneutrymmet och din kredit påverkas. Du står på lånet "så som för egen skuld"!

Således brukar man säga att "borgen är att gå i sorgen". Är det ingen nära vän eller släkting hade jag inte rekommenderat dig att gå i borgen helt enkelt!

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. (Du kan även välja att lämna en kommentar nedan).

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (400)
2020-11-30 Hur kan jag få juridisk rådgivning?
2020-11-30 Vad är en räntefot?
2020-11-30 Kan jag bifoga dokument till min fråga?
2020-11-29 Kan man bifoga dokument till en fråga, och hur går man till väga i så fall?

Alla besvarade frågor (86836)