Borde man välja generalfullmakt eller framtidsfullmakt?

2019-05-31 i Avtal
FRÅGA
Hej, jag är 75 år , änka sen 3 år tillbaka. Ännu så länge "vid mina sinnens fulla bruk" men vill nu ge fullmakt till ett av mina fem barn att när sinnena mattas kunna föra min talan samt att vara den som får juridiskt o ekonomiskt ansvar för familjens sommarhus. Generalfullfakt eller framtidsfullmakt?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Generalfullmakt

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som ger den som får gullmakten begofenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten har rätt att göra. Det kallas även för en obegränsad fullmakt.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt gör det möjligt att lösa problemet när en fullmäktig inte längre kan göra

något när fullmaktsgivaren blir sjuk. Denna typ av fullmakt ger fullmäktigen rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning. Framtidsfullmakten ger dig större självbestämmande i frågan om vem som ska sköta dina angelägenheter. Fullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal t.ex. p.g.a. sjukdom. Det ställs högre krav på en framtidsfullmakt för att den ska vara giltig, det krävs;

Fullmaktsgivaren har fyllt 18 år.

Framtidsfullmakten måste vara skriftlig

Underskrifterna av fullmakten ska ha 2 vittnen.

Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter det omfattar och vem/vilka som är fullmaktshavare samt vilka övriga villkor som gäller.

Se. 1-5 och 9 §§ i lag om framtidsfullmakter

Sammanfattning

Sammanfattningsvis skulle jag rekommendera dig att välja en framtidsfullmakt då den ska börja gälla först när du inte längre kan ta hand om sommarhuset.

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll