Borde jag registera mitt varumärke? i så fall hur?

Hej!

Jag är artist och någon annan använder sig av mitt alias på olika hemsidor vilket betyder att de bevarar att vara jag. Jag har dock inte tagit patent / trademarkat mitt alias är det något som skall rekommenderas och vet ni vart jag då skulle köpa detta patent /trademarkern?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlar det rättsområde som kallas immaterialrätt. När det kommer till att skydda namn/artistnamn är det specifikt varumärkesrätten som kan omfattas.

Var och en kan få ett varumärkesskydd för varor eller tjänster (som i ditt fall) som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Detta varumärkesskydd skulle innebära en ensamrätt för dig som innehavare av skyddet.

Vad ensamrätten medför är exempelvis möjligheten att förbjuda eller kräva ersättning från de som otillåtet, i sin näringsverksamhet använder ditt varumärkesskyddade namn.

Hur får man varumärkesskydd?

Du kan få ditt artistnamn varumärkesskyddat på två olika sätt. Det ena är att beviljas registrering av varumärket hos patent- och registreringsverket (2 kap 1 § varumärkeslagen). Det andra är att inarbeta varumärket, dvs göra det någorlunda känt. Det behövs då ingen registrering för att uppnå varumärkesskyddet.

Särskiljningsförmåga

Oavsett om varumärket är tänkt att registreras eller inarbetas uppnår man bara skyddet om varumärket har särskiljningsförmåga.

Särskiljningsförmåga föreligger om det kan skiljas åt från andra varumärken (1 kap 5 § varumärkeslagen).

Att ett varumärke inte har särskiljningsförmåga kan bero på att namnet bara hänvisar till exempelvis en varas eller tjänsts kvalité, kvantitet, art, värde, eller liknande. Det kan också föreligga bristande särskiljningsförmåga om varumärket avser sådant som förekommer i dagligt språkbruk (1 kap 5 § andra stycket varumärkeslagen). Skydd kan alltså inte uppnås om något av detta föreligger och en varumärkesregistrering kommer att avslås om varumärket är identiskt med eller liknar ett annat varumärke av samma eller likande slag och det finns risk för förväxling mellan dessa (2 kap 8 § varumärkeslagen).

Att registrera varumärket

För att det ska registreras måste din ansökan innehålla uppgifter om ditt namn (eller företagsnamn), adress, tydlig återgivning av varumärket och en förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser.

Om detta finns med i ansökan och att varumärket uppnår kravet på särskiljningsförmåga så kommer ansökan att beviljas och därmed skyddas.

Observera att detta avser ett nationellt varumärkesskydd. Det gäller alltså bara i Sverige. Du kan däremot få ännu bredare skydd exempelvis genom att registrera det i på EU:s varumärkesmyndighet EUIPO (för EU-skydd). Däremot är detta avsevärt mycket dyrare. För EU-skydd kostar ansökan i sig 850 euro, medan ansökan om svenskt varumärkesskydd kostar 2 000 kronor.

Ett registrerat varumärke gäller i 10 år och kan förlängas i princip hur länge som helst.

Att inarbeta ett varumärke

Som nämnt kan man uppnå varumärkesskydd utan att behöva registrera det. Detta skydd uppkommer då via inarbetning av varumärket (1 kap 7 § varumärkeslagen). https://lagen.nu/2010:1877#K1P7S1 Det anses som inarbetat om en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet (1 kap 7 § andra stycket varumärkeslagen). Skulle det endast anses vara inarbetat inom en viss del av landet så täcker skyddet bara det området.

Skyddet består så länge varumärket fortfarande är att anse som inarbetat.

Fördelen här är att det inte kostar någonting att uppnå skyddet. Det kan till och med vara så att du har uppnått det redan idag (om det faktiskt är så kan jag dock inte uttala mig om givet den begränsade information jag har om ditt varumärke). Nackdelen är dock den otydlighet kring om det anses inarbetat och i så fall om det avser hela landet eller bara delar.

Slutsats

Som utgångspunkt krävs särskiljningsförmåga för att få skydd för sitt varumärke. För att vara på den säkra sidan är det förstås bäst att få det registrerat. För det vänder du dig till patent- och registreringsverket. En ansökningsavgift måste då betalas oavsett om ansökan beviljas eller inte. Väljer du att inte registrera det kan du ändå uppnå skydd. Nackdelen är dock att man inte med säkerhet kan veta om skyddet finns och vart det finns.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper HorndahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”