Borde inte syskon automatiskt stå på dödsboet?

FRÅGA
Hej! Min bror har dött i en trafikolycka och hade en livförsäkring som betalas ut till dödsboet. På dödsboet står endast min mamma och pappa. Borde inte jag och min syster också automatiskt stå på dödsboet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar verkligen vad som hänt din bror. Jag ska nedan försöka göra så att du får ett tydligt svar på din fråga.

Vem står på dödsboet?

När en person avlider blir kvarlåtenskapen efter denne ett så kallat dödsbo. Dödsboet förvaltas och sköts av en eller flera dödsbodelägare. Dödsbodelägare är efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare (18 kap. 1 § första stycket ärvdabalken).

Vem är arvinge?

Om en avliden person inte har upprättat något testamente fördelas kvarlåtenskapen enligt den legala arvsordningen. I första hand går arvet till den avlidnes barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Enligt din fråga framgår det inte att din bror hade några barn, och då går arvet istället till hans föräldrar (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Syskon ärver inte varandra medan deras föräldrar lever, utan det är först när föräldrarna avlidit som syskon får arvsrätt (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken).

Borde inte jag och min syster automatiskt stå på dödsboet?

Enligt den legala arvsordningen är det era föräldrar som är de närmsta arvingarna till din bror. Du och din syster är inte arvsberättigade, utan arvet går till era föräldrar. Eftersom livförsäkringen betalades ut till dödsboet är det dödsbodelägarna som har rätt till det, dvs de närmsta arvingarna (+ eventuell efterlevande make/sambo och universella testamentstagare). Eftersom du och din syster inte är närmsta arvingar är ni inte dödsbodelägare och står därför inte på dödsboet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (722)
2019-07-10 Vad händer när någon dör?
2019-07-08 Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas för att betala skulder
2019-07-04 Ingår en privatpensionsförsäkring samt en livförsäkring i dödsbo när det finns förmånstagare?
2019-06-30 Delgivning av testamente

Alla besvarade frågor (71115)