FrågaPROCESSRÄTTDomstol13/12/2020

Bör man införa anonyma vittnen?

Hej, jag är en kille som är väldigt intresserad inom juridik och jag skulle även vilja jobba med det senare. jag har en fråga som jag gärna skulle vilja se eran syn punkt på, och det är vad ni tycker om anonyma vittnen. Skulle ni kunna ge några argument för vad ni tycker i frågan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om att införa anonyma vittnen eller ej är en högst kriminalpolitisk fråga som alla kan ha egna åsikter om. Jag kan i mitt svar lyfta fram några av de argument som brukar föras fram både för de som förespråkar anonyma vittnen och för de som motsätter sig det.

Att införa anonyma vittnen

Som argument för att införa anonyma vittnen brukar nämnas att det föreligger en problematik under rättegångar genom att vittnen inte vågar vittna och berätta vad de har sett. Följderna kan då bli att huvudförhandlingar tvingas ställas in eller skjutas upp.

Ett annat argument som brukar föras för att införa anonyma vittnen sägs vara att man vill undvika att vittnen utsätts för hot eller våld för att skrämmas från att vittna. Ibland kan ett vittnesmål även vara den avgörande bevisningen för om en person kan fällas för brott. Om personen då inte vågar vittna kan hela åtalet falla och gärningspersonen gå fri.

Att inte införa anonyma vittnen

Som motargument till att inte införa anonyma vittnen brukar främst rättssäkerheten och grundläggande processuella principer lyftas fram. Den tilltalade ska ha samma chans att förhöra och ställa frågor till ett vittne som åklagarsidan har, en rätt som blir trevande med anonyma vittnen.

Ett annat argument i samma linje som brukar föras fram är att den tilltalade också måste veta vem det är som vittnar så det inte förekommer falska vittnesmål och att någon försöker "sätta dit" den tilltalade på falska grunder. Hypotetiskt skulle det anonyma vittnet kunna vara en person som den tilltalade har något otalt med, men får inte möjlighet att beskriva sin relation med vittnet eftersom hen inte vet vem det är. Man menar att anonyma vittnen skulle innebära ett avsteg från rättssäkerheten.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo