Bör man bestrida kravbrev för fildelning?

Jag har fått brev från Rambergs advokater där det står skrivet att jag olovligt fildelat upphovsrättsligt skyddade verk. De ger exempel på tidpunkt när fildelningen skett, på min 50-årsdag i november 2017. Jag har varken kunskap om hur man fildelar, inte sett serien och sen vet jag precis vad jag gjorde vid tidpunkten eftersom det var min födelsedag. Detta känns ytterst olustigt.

De skriver att jag ska betala 8000 kr inom 20 dagar eller skriva till dem om jag har några invändningar. Jag har läst på nätet om detta och den enhälliga bedömningen är att man inte ska betala förrän man fått ett kravbrev. Då ska man bestrida.

Ska respondera på ärendet står det lite olika på nätet. Hur ser ni på det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det senaste året har flera advokatbyråer sänt ut förlikningserbjudanden till en stor mängd personer misstänkta för fildelning. Ramberg Advokater är en av dessa advokatbyråer. Breven innebär att om man betalar, kommer advokatbyrån inte att vidta några rättsliga åtgärder i just det fallet. Fortsätter man att ladda ner eller har laddat ner andra filmer finns det däremot en risk att brev skickas ut i fler ärenden.

Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldig

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att du kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om du har lämnat ut ditt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol.

På samma vis går åsikterna isär om man ska betala kravbreven eller inte. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.

Du har ingen skyldighet att bestrida i nuläget

Du kan bestrida kravbrevet redan i det första ledet, genom att vända dig till advokatbyrån. Däremot har du ingen skyldighet att kontakta dem i nuläget. Viktigast om du vill bestrida ärendet är att så görs om det går till inkasso eller sänds till Kronofogdemyndigheten. Tänk på att du ska göra sådant bestridande skriftligt!

I ditt fall har du skäl du vill framföra såsom att du inte vet hur man fildelar, att du vet vad du gjorde den aktuella tidpunkten och att du inte sett serien. Problemet är att det är invändningar som advokatbyråerna väntar sig. Det är sannolikt en av anledningarna till att de har som ståndpunkt att du som innehavare av internetuppkopplingen är ersättningsskyldig för fildelning som sker. Även om det inte är du som fildelat.

Bör du betala eller bestrida?

Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av åsikten att om man vet att man inte laddat ner filmen ska man heller inte betala.

Om fallet skulle gå till domstol är det Ramberg Advokater som ombud för sin klient som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatbyrån som ombud för sin klient ska visa att du faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att du har ansvar för intrånget genom att du tillhandahållit internetuppkopplingen.

Mig veterligen har inga privatpersoner ännu stämts utifrån de brev som advokatbyråerna skickat ut. Mot den bakgrunden bedömer jag risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det är däremot inte omöjligt att det kommer att ske stämningar mot privatpersoner i fall som ditt. Jag är av uppfattningen att det snarare är rimligt att så kommer att ske. Dels för att åskådliggöra att filmbolagen tar intrången på allvar, dels för att få prejudikat från domstol om vilka bevis som krävs.

Sammanfattningsvis behöver du inte bestrida ärendet i nuläget, utan först om det kommer ett inkassokrav. Eftersom advokatbyråerna är av uppfattningen att ansvaret åvilar den som står för internetabonnemanget lär de inte lägga någon större vikt vid de invändningar du beskrivit i din fråga.

Om du skulle bli stämd eller vill få just ditt ärende närmre undersökt rekommenderar jag att du bokar en tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline. Möte kan ske i våra lokaler, men även över e-post, telefon och Skype.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000