FrågaPROCESSRÄTTDomstol15/02/2019

Bör man anslutningsöverklaga och vad avgör om hovrätten kommer hålla ny huvudförhandling eller inte?

Hej!

Är målsägande i ett fall. Den åtalade dömdes till misshandel, att betala skadestånd samt att betala för rättegångskostnader. Den åtalade överklagade alla 3 delar och nu har jag möjlighet att inom några dagar till göra en anslutningsöverklagan.

Jag är rätt nöjd med domen i sin helhet. Om jag inte anslutniningsöverklagar kommer då inte min sida av fallet att belysas? Finns det nackdelar med om jag inte överklagar? Fördelar?

Vet ej än om åklagaren avser att anslutningsöverklaga. Men har förstått att det är enda möjligheten för ett hårdare straff?

Tillsist undrar jag vad som avgör om det blir en ny förhandling eller om det endast är några juristdomare som går igenom domen?

Med vänlig hälsning Anneli

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad blir effekten av att man inte anslutningsöverklagar?

Den främsta effekten av att du och åklagaren inte anslutningsöverklagar är att hovrätten inte kan ändra tingsrättens dom till det sämre för den tilltalade. Den tilltalade kan alltså inte dömas till ett strängare straff, skadeståndsbeloppet kan inte ökas, och den tilltalade kan inte åläggas att betala en större andel av rättegångskostnaderna. Om du inte vore nöjd med tingsrättens dom i något avseende skulle därför ett anslutningsöverklagande vara att rekommendera för att öppna för möjligheten att hovrätten ändrar domen till din fördel. Du verkar dock vara nöjd med så väl straffet som skadeståndet och rättegångskostnaderna.

Skulle du inte anslutningsöverklaga så innebär inte detta att din sida av fallet inte kommer att belysas. Oavsett vem som överklagar eller inte så ska hovrätten göra en objektiv och fullständig bedömning där alla sidor beaktas. Om den tilltalade kommer med nya argument eller vill åberopa ny bevisning så kommer så väl du som åklagaren att ges tillfälle att yttra er över det nya den tilltalade har anfört.

Det finns alltså inga uppenbara för- eller nackdelar med ett anslutningsöverklagande om du är nöjd med domen.

Vad avgör om hovrätten håller ny huvudförhandling?

Huruvida ny huvudförhandling kommer hållas eller inte beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Om hovrätten anser att det finns möjlighet att avgöra målet utan huvudförhandling så kan den höra sig för med parterna om deras inställning. Om ingen av parterna har något att invända så kan målet avgöras på handlingarna. I vissa fall kan hovrätten dessutom avgöra målet utan huvudförhandling även om en part begär att sådan hålls. För detta krävs dock att en huvudförhandling skulle vara uppenbart obehövlig vilket är ett ganska högt ställt krav. Att en part begär huvudförhandling talar alltså med viss styrka för att detta också kommer ske.

Rent generellt kan sägas att något som starkt talar för att hovrätten inte kommer anse sig behöva hålla huvudförhandling är att de omständigheter och bevis som åberopas är detsamma som i tingsrätten. Eftersom alla förhör spelas in i tingsrätten så brukar det därför ofta räcka med att dessa spelas upp igen hos hovrätten. Skulle däremot något väsentligt nytt framkomma först hos hovrätten så talar detta för att en ny huvudförhandling kan behöva hållas. Reglerna om detta finns i 51 kap. 13 § rättegångsbalken.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”